Ви тут:

ВИПАДОК МОСКАЛЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ

П’ятий розділ

 ВИПАДОК МОСКАЛЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ

 

(Заява №. 1270/12 і 249 інших додатків)

ПОСТАНОВА

Страсбург

 

18 липня 2013

Це рішення є остаточним. Воно може бути піддане редакційним виправленням.

У разі Москаленко та інші проти України,

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітет, що складається з:

Boštjan М. Zupančič, президент,
Ann Power-Форді,
Олени Jäderblom, суддів,
і Стівен Філліпс , заступник Розділ Реєстратора ,

Засідаючи за закритими дверима 25 червня 2013,

Виніс наступне постанову, яку було прийнято у цей день:

ПОРЯДОК

1 .   Справу розпочато 250 скарг проти України , поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (“Конвенція”) українських громадян, чиї дані вказані в поданій таблиці (” заявники »).

2 .   заявника пан Василь Спиридонович Grunskiy помер (скарга №.  38547/12 ). Його дружина, пані Валентина Петрівна Грунская, виявляється бажання підтримувати скаргу від його імені.

3 .   заявника пан Петро Андрійович помер Plyaka (скарга №.  38936/12 ). Його дружина, пані Валентина Oleksandrivana Кузьміна, виявляється бажання підтримувати скаргу від його імені.

4.   Листами від 22 березня 2013 року, Уряд повідомив Суду, що заявники пан Віктор Миколайович Motuzkov (скарга №.  36824/12 ) і пані Ольга Михайлівна Мороз (скарга №. 41253/12 ) померли. Копії листа були направлені за адресами померлих заявників 27 березня та 10 квітня 2013 роках, поштою рекомендованим листом на коментарі, які будуть представлені 23 квітня і 10 травня 2013 року. Читачі були попереджені, що у випадку відсутності відповіді, суд буде вважати, що заявники помер і що люди ніколи не мали право і бажає домагатися додатків. Немає відповідей отримано не було.

5.   Уряд (“Уряд”) представлені його уповноваженим пана Назара Кульчицького.

6.   На 11 грудня 2012 додатків вище, були доведені до відома уряду України.

ФАКТИ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4 .   у дати, визначені в прикладеній таблиці національні суди виносили рішення відповідно до якої заявники мають право на різні грошові суми або мати певні заходи, прийняті на їх користь. Рішення набуло законної сили і підлягає виконанню. Однак заявники не змогли отримати виконання рішення у встановлений термін.

5 .   Деякі заявники також представили матеріали, засновані на реальних та правові питання, не пов’язані з вище невиконання питань.

ЗАКОН

I.   Постійна заявників ЗАСТОСУВАННЯ пп  38547/12 і 38936/12

6 .   Суд вважає, що в додатки, перераховані в пунктах 2 і 3 (див. вище) найближчим родичам померлого заявників були стояти на продовжити розгляд на місці їх (див., серед інших джерел, Миронов проти України , немає . 19916/04 , § 12, 14 грудня 2006 ).

II.   Бажане порушення статей 6 і 13 Конвенції та статті 1 Протоколу N 1 до

7 .   Заявники скаржилися на тривале невиконання рішень наведені на їх користь, а також відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилалися на, прямо або по суті, статті 6 § 1 та 13 Конвенції та статті 1 Протоколу  номер  1.

А.   додатків, викладених у Додатку 1

8 .   Зважаючи подібності додатків з точки зору основним правовим питанням, піднятим, суд вважає за доцільне приєднатися до них.

9 .   Суд зазначає, що заявник у додатку немає. 36824/12 , пан  Віктор Миколайович Motuzkov, маєпомер і що ні спадкоємця попросив дозволу проводити додатки.

10 .   Він також зазначає, що не заявником у додатку немає. 41253/12 , пані  Ольга  Михайлівна Мороз, помер і що ні спадкоємця попросив дозволу проводити додатки.

11 .   У світлі вищесказаного, а також у відсутність будь-яких особливих обставин, що стосуються дотримання прав, гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї, суд, у відповідності зі Статтею 37 § 1 (а) Конвенції, вважає, що він не є невиправданим продовжувати розгляд заяв. У зв’язку з вищевикладеним, доцільно, щоб вдарити додатків зі списку.

B.   додатків, викладених у Додатку 2

не 12 .   Заповнену заявку. 29644/12 заявник скаржився, що з 1  листопада 2011 боржником зупинився, щоб виконати рішення суду від 21  січня 2011, замовлення Пенсійного фонду для проведення перерахунку та виплати його пенсії. Уряд спостерігали , що 11 травня 2011 Донецький апеляційний адміністративний суд змінив рішення і ухвалив, що період перерахунок і виплата пенсії повинна бути обмежена до 22 липня 2011 року. Таким чином, рішення від 21 січня 2011 року, не поширюється на аналізований період. Дана заява має, отже, бути оголошена неприйнятною як явно необгрунтована відповідно до Статті 35 §  3  (а) Конвенції.

С.   додатків, викладених у Додатку 3

13 .   Зважаючи подібності додатків з точки зору основним правовим питанням, піднятим, суд вважає за доцільне приєднатися до них.

14 .   Суд зазначає, що вище скаргами заявників, перелічених у Додатку 3 (див. пункт 16 вище) не є явно необгрунтованою у значенні статті 35 § 3 (а) Конвенції. Він також зазначає, що скарга не є неприйнятною за якихось інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.

15 .   Суд вважає, що рішення на користь заявників, так і не набула свого часу, протягом якого органи державної влади несуть відповідальність.

16 .   17 квітня 2013 урядом було запропоновано представити документи, які підтвердили твердження уряду про те, що деякі судження борги були виплачені. Ця інформація повинна була прибути до суду на 17 травня 2013 року. Факсом копію зауваження Уряду надійшло до суду 17 травня 2013; додатках на підтримку прибули 3 червня 2013 року. . НЕ Заповнену заявку 41016/12 уряд представив документи, що підтверджують, що виплата частини боргу за рішенням суду було здійснено до листопада 2011 року;. Заповнену заявку 52222/12 документів не встановлено, що борг за рішенням суду був частиною виплачені до липня 2011 року. Чи не Заповнену заявку.  41356/12 замовлення від міністерства в банк був представлений без підтвердження з банку, що порядок був проведений. Таким чином, уряду не вдалося встановити в цих трьох випадках, що оплата була проведена в повному обсязі.

17 .   Уряд також стверджувало, що стосується кількості додатків, що ніякого порушення прав заявника не було. Вони відзначили, що Закон України “Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет на 2011 рік» від 14 червня 2011 року та постанову Кабінету Міністрів немає. 745 “Про забезпечення деяких сум виплат, що фінансуються за рахунок державного бюджету”, зниження обсягу коштів, виділених з державного бюджету для виконання судових рішень присудження соціальних виплат заявникам і що права заявників на порушення відповідного законодавства були відповідно зменшених . Вони вважали, що скарги заявників були неприйнятною як явно необгрунтована.

18 .   Суд зазначає, суджень у питанні є остаточним і підлягає виконанню і не виконали державою протягом тривалого періоду часу, для яких державними органами, залишаються відповідальними. S Суд вже в подібному випадку, правила про виділення бюджетних коштів не впливають на цю позицію (див. Цибулько та інші проти України [комітету], №.  65656/11 та інші, § 14 11 червня 2013) . Більше того, Суд нагадує про свою судову практику уточнивши, що нездатність держави дотримуватися нормативних суджень через його відсутність бюджетних коштів, не може служити виправданням невиконання (див. Войтенко проти України , немає. 18966/02 , § 55 29 червня 2004 р.). Тому він відхиляє заперечення Уряду у прийнятності скарг і зазначає, що вищевказана скарга не є явно необгрунтованою у значенні статті 35 § 3 (а) Конвенції. Він також зазначає, що скарга не є неприйнятною за якихось інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.

19   Беручи до уваги свої усталені прецедентне право з даного питання (див. Юрій Миколайович Іванов , згадане вище, § § 56-58 і 66-70 ), Суд вважає, що мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції та статті  1 Протоколу № 1 у зв’язку з тривалим невиконанням рішення на користь заявників. Він також вважає, що мало місце порушення статті 13 Конвенції у тому, що заявники не мали ефективних засобів правового захисту для відшкодування збитку, створених такими Номери – органів.

III.   Інші передбачувані порушення Конвенції

20 .   Деякі заявники підняли інші скарги відповідно до Конвенції якому Суд уважно вивчив. У світлі всіх матеріалів, в його розпорядженні, і в тій мірі, питання перебувають у межах своєї компетенції, Суд вважає, що вони не містять ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або протоколів.

21 .   Звідси випливає, що ці скарги є явно необгрунтованою і має бути відхилена відповідно до Статті 35 § § 3 (а) і 4 Конвенції.

IV.   ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

22 .   Стаття 41 Конвенції передбачає:

“Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування цього порушення, Суд, у разі необхідності, надає справедливу компенсацію потерпілій стороні “.

23 .   У цій справі, Суд вважає розумним і справедливим (див. Цибулько та інші проти України [комітету], №. 65656/11 , §  19, 11  червня 2013) в нагороду 2000 євро (EUR) до кожного з Заявники в Додатку 3. Ця сума для покриття будь-якого збитку і моральної шкоди, а також витрат і витрат.

24 .   Суд далі зазначає, що держава-відповідач має видатний зобов’язані забезпечувати закони, які залишаються виконанню.

25 .   Суд вважає, що ставка відсотків повинна розраховуватися на основі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткові пункти.

На цих підставах суд одностайно:

. 1   постановляє об’єднати скарги, викладеної у Додатку 1, і вражати їх з реєстру справ відповідно до статті 37 § 1 (б) Конвенції;

 

. 2   оголошує неприпустимим заяви, зазначеного в Додатку 2;

 

3 .   постановляє об’єднати скарги, викладеної у Додатку 3;

 

4.   Оголошує прийнятними скарги заявників, перелічених у Додатку  3, відповідно до статті 6 § 1 Конвенції та Статті 13 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 на тривале невиконання рішень наведені на їх користь, а також про відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, і оголошує неприйнятною решту скарг;

 

. 5   постановив, що мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1;

 

. 6   постановив, що мало місце порушення статті 13 Конвенції;

 

7.   Постановляє

(А)   , що протягом трьох місяців держава-відповідач зобов’язана забезпечити дотримання внутрішніх рішень на користь заявників, які залишаються у виконання, повинна виплатити 2000 євро (дві тисячі євро) кожному заявнику або його або її майно в якості компенсації матеріального і не моральної шкоди, витрат і витрат, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий з заявників на зазначені суми, які повинні бути конвертовані в національну валюту за курсом, що діє на день виплати;

(Б)   що з дати закінчення зазначеного тримісячного строку до моменту виплати прості відсотки повинні нараховуватися на ці суми в розмірі, що дорівнює граничної кредитної ставки Європейського центрального банку протягом періоду за замовчуванням, плюс три відсоткових пункти.

 

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 липня 2013, відповідно до правила 77 § § 2 і 3 Регламенту Суду.

Стівен Філліпс               Boštjan М. Zupančič
заступник Реєстратор               президента

 

 

 

ДОДАТОК 1

(Програма виключена зі списку Суду випадків)

 

Ні.

Застосування

Ні. і дата введення

Ім’я заявника

дата народження

місце проживання

Відповідне внутрішнє рішення

1. 36824/12

07.06.2012

Віктор Миколайович MOTUZKOV

13/09/1938

Ірміно

Стахановський суд, 25/11/2010
2. 41253/12

25.06.2012

Ольга Михайлівна МОРОЗ

19/07/1951

Біла Церква

Білоцерківський суд, 07/04/2011

 

ДОДАТОК 2

(Неприпустимо застосування)

 

Ні.

Застосування

Ні. і дата введення

Ім’я заявника

дата народження

місце проживання

Відповідне внутрішнє рішення

3. 29644/12

19/03/2012

Павло Васильович ГОНЧАРОВ

28/04/1953

Артемівськ

Артемівський суд, 21/01/2011

 

ДОДАТОК 3

(Допустимі додатки)

 

Ні.

Застосування

Ні. і дата введення

Ім’я заявника

дата народження

місце проживання

Відповідне внутрішнє рішення

4. 1270/12

24/12/2011

Олександр Петрович МОСКАЛЕНКО

02/12/1960

Чернігів

Desnyanskyy районний суд Чернігівської, 29/01/2010
5. 1789/12

28/12/2011

Олександр Васильович Нещерет

15/02/1959

Ніжин

Віктор Васильович Нещерет

20/03/1955

Київ

Ніжинський суд, 28.04.2010
6. 1886/12

20/12/2011

Оксана Ruslanivna Дмитренко

17/01/1985

Gorodnytsya

Житомирський Circuit адміністративний суд, 26/01/2009
7. 3593/12

06/01/2012

Дмитро ШЕВЧУК Demyanovych

01/11/1946

Stebliv

Корсунь-Шевченківський суд, 08/11/2010
8. 3889/12

10/01/2012

Олена Андріївна NEVMERZHYTSKA

25/05/1977

Коростень

Віталій Володимирович NEVMERZHYTSKYY

12/01/1977

Коростень

Заявник 1

1) Коростень суду, 29/10/2010

 

2) Коростень суду, 10/04/2009

 

Заявник 2

1) Коростень суду, 22/11/2010

 

2) Коростень суд, 06.07.2009

9. 6438/12

16/01/2012

Володимир Миколайович Пархомчук

01/01/1949

Gorshchyk

Коростень суд, 08.12.2009
10. 15808/12

03/03/2012

Прядко Олександр Миколайович

01/04/1941

Приморський

1) Феодосія суду. 10/03/2010

 

2) суд Феодосії, 23/11/2010

11. 16355/12

24/02/2012

Юрій Миколайович Малигін

30/06/1967

Дружкова

1) Дружківка суду, 31/01/2011

 

2) Дружківка суду, 04/04/2011

 

3) Дружківка суду, 13/07/2011

12. 20522/12

04/04/2012

Володимир Іванович НЕСТЕРЕНКО

18/06/1958

Харків

Kharkivskyy районний суд Харківської області, 01/08/2011
13. 22072/12

05/04/2012

Софія Йосипівна Федулова

13/07/1941

Енергодар

Енергодар суду, 13/07/2011
14. 22189/12

02/04/2012

Анатолій Федорович Дерев’янчук

24/07/1956

Львів

Львівський апеляційний адміністративний суд, 01/08/2011
15. 22942/12

03/04/2012

Петро Григорович КОВАЛЬ

02/07/1951

Умань

Уманський суд, 30/06/2011
16. 23201/12

31/03/2012

Петро Михайлович KNYGA

05/07/1962

Овруч

Овруч суду, 14/04/2009
17. 24088/12

12/04/2012

Trofym Трохимович Азаренко

08/09/1949

Запорізька

Ленінського районного суду Запоріжжя, 12/11/2010
18. 24150/12

06/04/2012

Анатолій Павлович Крохин

30/01/1953

Краматорськ

1) Краматорськ суд, 24/04/2009

 

2) Донецький адміністративний суд Circuit, 28/01/2009

19. 24165/12

19/04/2012

Микола Андрійович PONYADKOV

22/06/1954

Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова, 26/11/2010
20. 24584/12

06/04/2012

Сергій Іванович PUKLICH

27/10/1955

Луганськ

Kamyanobrid суду, 04/03/2011
21. 24644/12

14.04.2012

Інна Миколаївна LYAKHOVETSKA

27/07/1965

Харків

Kyyivskyy районного суду м. Харкова, 07/02/2011
22. 24704/12

13/04/2012

Костянтин Андрійович Самарец

21/12/1949

Maliyivka

Борова суд, 04.03.2010
23. 25079/12

10/04/2012

Леонід Васильович CHUGUYENKO

07/04/1949

Запорізька

Khortytskyy районний суд Запоріжжя, 30/11/2010
24. 25083/12

10/04/2012

Валентин Володимирович ЛАВРЕНТЬЄВА

28/07/1951

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 23/12/2010
25. 25086/12

10/04/2012

Ніна Іванівна Дем’яненко

12/02/1951

Запорізька

Khortytskyy районний суд Запоріжжя, 16/02/2011
26. 25194/12

10/04/2012

В’ячеслав Олександрович DYENYEZHKIN

24/11/1957

Запорізька

Khortytskyy районний суд Запоріжжя, 17/12/2010
27. 25345/12

25.04.2012

Євген Вікторович КОМАРОВ

15/02/1957

Харків

Moskovskyy районний суд Харків, 18.07.2011
28. 25346/12

25.04.2012

Анатолій Степанович Назарук

07/06/1959

Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова, 08/08/2011
29. 25389/12

17/04/2012

Олександр Васильович Головинов

18/04/1956

Khorosheve

1) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 25.07.2011

 

2) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 16.02.2010

30. 25402/12

13/04/2012

Любов Matviyivna ФЕДОРЕНКО

08/07/1954

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 23/12/2010
31. 25405/12

13/04/2012

Олександр Rodionovych DUDCHYK

02/12/1926

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 30/12/2010
32. 25432/12

12/04/2012

Олег Олександрович Захарченко

18/05/1967

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 23/12/2010
33. 25475/12

21.04.2012

Володимир Іванович MEDVEDSKYY

09/09/1949

Київ

Оболонський районний суд м. Києва, 16/12/2010
34. 25487/12

19/04/2012

Олег Васильович OPATSKYY

25/04/1949

Канівський

Канівський суд, 16/06/2011
35. 25533/12

19/04/2012

Микола Захарович SMOLYARENKO

01.01.1952

Богуслав

1) Богуслав суду, 28/12/2007

 

2) суд Богуслав, 29/08/2008

36. 25623/12

20/04/2012

Валентина Петрівна KORCHEVSKA

17/11/1965

Zasky

1) Овруч суду, 25/03/2010

 

2) Овруч суд, 11.03.2010

37. 25656/12

23.04.2012

Юлія Василівна КАРПЕНКО

20/07/1945

Дніпропетровськ

Samarskyy районного суду Дніпропетровська, 01/02/2011
38. 25661/12

13/04/2012

Сергій Петрович ТАРАСЮК

29/06/1961

Борова

Борова суду, 21/04/2011
39. 25702/12

05/04/2012

Leonyd Іванович PYPCHENKO

01/01/1945

Краснокам’янка

Tsentralnyy районного суду Сімферополя, 20/04/2011
40. 27214/12

25.04.2012

Микола Іванович ЯКОВЛЄВ

02/01/1956

Мерефа

1) Ленінського районного суду м. Харкова, 13/08/2010

 

2) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 18/05/2011

41. 27221/12

18/04/2012

Наталія Данилівна КУЗЬМЕНКО

03/02/1959

Харків

1) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 31/08/2011

 

2) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 25.06.2010

42. 27503/12

25.04.2012

Ганна Вікторівна Климова

28/06/1962

Запорізька

Шевченківський районний суд Запоріжжя, 27/04/2011
43. 27657/12

10/04/2012

КОНСТАНТИНОВ Володимир Миколайович

20/12/1965

Мелітополь

Мелітополь суду, 02/12/2010
44. 27664/12

21.04.2012

Іван Павлович Сердюк

20/01/1965

Полтава

Kyyivskyy районний суд Полтави, 10/12/2010
45. 27780/12

17/04/2012

Сергій Миколайович Парнюк

21/11/1958

Харків

1) Moskovskyy районний суд Харків, 08.08.2011

 

2) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 28/04/2011

 

3) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 26/06/2009

46. 27883/12

25.04.2012

Петро Павлович Тихонов

19/02/1957

Овруч

Житомирський Circuit адміністративний суд, 21/01/2009
47. 28038/12

26/04/2012

Валентина Terentiyivna Papka

25/06/1940

Овруч

1) Овруч суду, 09/10/2008

 

2) Овруч суду, 04/06/2009

 

3) Овруч суду, 09/06/2009

 

4) Овруч суд, 11.12.2009

48. 28039/12

25.04.2012

Олександр Анатолійович PANFELYUK

15/11/1973

Koptivshchyna

Овруч суду, 29/09/2009
49. 28062/12

28/04/2012

Юрій Петрович КОСТЮК

05/05/1954

Львів

Sykhivskyy районний суд Львова, 28/05/2010
50. 28261/12

28/04/2012

Володимир Васильович Gnura

28/07/1962

Львів

Львівський адміністративний суд Circuit, 31/12/2008
51. 28266/12

28/04/2012

Марія Василівна Пасенюк

01/12/1955

Stesteva

Снятин суд, 18.11.2009
52. 28292/12

17/04/2012

Раїса Дмитрівна Долгова

14/06/1962

Долгова

Решетилівка суду, 08/10/2010
53. 28308/12

30/04/2012

Tatayana Яківна Чуйко

20/01/1961

Харків

Kyyivskyy районний суд Харків, 30.06.2011
54. 28310/12

30/04/2012

Ольга Сергіївна Чуйко

16/04/1983

Харків

Kyyivskyy районного суду м. Харкова, 07/04/2011
55. 28318/12

30/04/2012

Павло Миколайович Ясько

04/05/1961

Харків

Moskovskyy районного суду м. Харкова, 31/08/2011
56. 28346/12

28/04/2012

Анатолій Миколайович ПАНЧЕНКО

18/06/1963

Львів

Sykhivskyy районний суд Львова, 08.12.2009
57. 28353/12

21.04.2012

Леонід Якович МОРОЗ

08/03/1941

Запорізька

Шевченківський районний суд Запоріжжя, 06/08/2010
58. 28410/12

30/04/2012

Дмитро Якович ГЕРАСИМЕНКО

05/11/1953

Мерефа

1) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 21.07.2010

 

2) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 24/11/2010

 

3) Kharkivskyy районний суд Харківської області, 12/05/2011

59. 28510/12

26/04/2012

Віктор Михайлович Бондаренко

13/03/1954

Полтава

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 22/06/2011
60. 28531/12

27/03/2012

Олександр Борисович Хоменко

06/10/1962

Канівський

Канівський суд, 20/10/2008
61. 28626/12

30/04/2012

Ганна Михайлівна Федорич

08/08/1958

Львів

Sykhivskyy районний суд Львова, 19/05/2010
62. 29370/12

28/04/2012

Волобуєв Володимир Вікторович

24/05/1965

Харків

Харківський апеляційний адміністративний суд, 09.03.2010
63. 29642/12

27/04/2012

Валерій Анатолійович БАБІЧЕВ

23/06/1950

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 30/12/2010
64. 29643/12

27/04/2012

Володимир Леонідович ZHYDKYKH

16/08/1950

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 23/12/2010
65. 29654/12

25.04.2012

Микола Іванович Спіцин

05/06/1957

Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова, 10/08/2010
66. 29662/12

25.04.2012

Микола Дем’янович Ростовський

11/12/1949

Харків

Moskovskyy районного суду м. Харкова, 06/06/2011
67. 29668/12

24.04.2012

Ольга Іванівна Чуніхина

09/05/1958

Харків

Moskovskyy районного суду м. Харкова, 29/04/2011
68. 29670/12

24.04.2012

Олександр Миколайович SLOMINTSEV

20/01/1964

Харків

1) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 05/07/2011

 

2) Moskovskyy районного суду м. Харкова, 08/04/2011

69. 29732/12

24.04.2012

Анатолій Андрійович VELYKORIDNYY

17/05/1956

Харків

Kyyivskyy районний суд Харків, 18.02.2010
70. 29749/12

07.05.2012

Микола Михайлович KUKLA

23/08/1940

Полтава

Kyyivskyy районний суд Полтави, 10/12/2010
71. 30118/12

11.05.2012

Ганна Trokhymivna Шевлякова

04/09/1952

Луганськ

Донецький апеляційний адміністративний суд, 27/09/2011
72. 30927/12

16.05.2012

Юрій Дмитрович VELYTSKYY

18/11/1958

Запорізька

Жовтневий районний суд Запоріжжя, 18/02/2011
73. 30935/12

16.05.2012

Ганна Миколаївна Гриба

03/04/1938

Овруч

Овруч суду, 24/06/2009
74. 30977/12

05.05.2012

Олексій Миколайович MUKOVSKYY

26/01/1946

Запорізька

Жовтневий районний суд Запоріжжя, 05/04/2011
75. 31045/12

14.05.2012

Раїса Миколаївна RYBYNSKA

12/05/1973

Овруч

Овруч суду, 14/12/2009
76. 31128/12

16.05.2012

Белла Миколаївна FAYNYTSKA

20/09/1930

Токмак

Токмак суду, 12/08/2010
77. 31522/12

10.05.2012

Елеонора Миколаївна Волощук

29/04/1945

Запорізька

1) Шевченківський районний суд Запоріжжя, 29/07/2011

 

2) Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, 15/09/2011

78. 31668/12

18.05.2012

Оксана Миколаївна Гусаревич

07/07/1982

Першотравневе

Овруч суд, 15.03.2010
79. 31869/12

10.05.2012

Paraskoviya Yevdokymivna ОРЛОВА

01/10/1940

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 30/12/2010
80. 31873/12

10.05.2012

Віра Василівна Яблоковою

29/10/1929

Запорізька

Komunarskyy районний суд Запоріжжя, 17/01/2011
81. 31889/12

19/05/2012

Ганна Михайлівна BORDYUK

22/12/1933

Ponykovytsya

Львівський апеляційний адміністративний суд, 15/06/2011
82. 32214/12

18.05.2012

Ніна Петрівна НАУМЕНКО

08/03/1941

Енергодар

Енергодар суду, 11/07/2011
83. 32467/12

17.05.2012

Валентина Петрівна BESARABCHIK

24/06/1958

Овруч

Овруч суд, 15.01.2010
84. 32529/12

25.04.2012

Людмила Петрівна KOBELCHUK

01/09/1970

Овруч

Овруч суду, 14/10/2010
85. 32670/12

21.05.2012

Валерія Степанівна Дуброва

01/05/1933

Стаханівський

Стахановський суд, 16/11/2010
86. 32844/12

17.05.2012

Петро Васильович Голованенко

05/12/1951

Ясинувата

Донецький адміністративний суд Circuit, 20/08/2007
87. 32858/12

25.05.2012

Тамара Миколаївна Товкач

30/07/1963

Пісочин

Kharkivskyy районний суд Харківської області, 10/01/2011
88. 32924/12

25.05.2012

Валентина Миколаївна KUDRAN

20/05/1948

Овруч

Овруч суду, 16/04/2010
89. 33016/12

22.05.2012

Тамара Володимирівна Кончаковська

06/12/1960

Овруч

Овруч суду, 10/08/2010
90. 33099/12

22.05.2012

Галина Пилипівна GUSAR

13/03/1970

Слобода Sholomkivska

Овруч суду, 23/09/2009
91. 33368/12

17.05.2012

Євген Веніамінович PYSARYEV

11/11/1954

Запорізька

Шевченківський районний суд Запоріжжя, 28/02/2011
92. 33413/12

25.05.2012

Надія Григорівна Протасова

30/05/1951

Овруч

Овруч суду, 25/03/2010
93. 33453/12

30.05.2012

Тетяна Петрівна Стуса

04/10/1964

Berestya

Dubovytsya суду, 14/01/2011
94. 33471/12

25.05.2012

Тамара Федорівна KOSTYUCHOK

24/03/1963

Berestya

Львівський апеляційний адміністративний суд, 26/04/2011
95. 33935/12

24.05.2012

Лідія Олексіївна АНДРЄЄВА

12/09/1938

Стаханівський

Стахановський суд, 16/06/2011
96. 34144/12

18.05.2012

Сергій Михайлович КРАВЧЕНКО

11/08/1949

Запорізька

Шевченківський районний суд Запоріжжя, 29/12/2010
97. 34328/12

28.05.2012

Олексій Миколайович ІВАНОВ

27/03/1953

Селидове

Селидове суду, 14/03/2011
98. 34389/12

10/04/2012

Валентина Олександрівна PSHENICHKO

07/05/1944

Балаклія

Балаклія суду, 27/08/2010
99. 34443/12

04/06/2012

Ольга Олександрівна БОРЩ

28/03/1939

Borshchovka

Балаклія суду, 01/12/2010
100. 34482/12

10/04/2012

Олександра Федосіївна PIVOVAR

03/11/1935

Балаклія

Балаклія суду, 10/08/2010
101. 34498/12

23.05.2012

Раїса Степанівна НІКІТІНА

10/03/1942

Балаклія

Балаклія суд, 23.06.2010
102. 34785/12

10/04/2012

Олександр Васильович Буданцев

12/01/1942

Червоний Донецькому

Балаклія суду, 15/11/2010
103. 35359/12

29.05.2012

Ксенія Анатоліївна VYGOVSKA

03/02/1976

Овруч

Овруч суду, 09/12/2009
104. 35371/12

19/05/2012

Федір Іванович BURMIY

11/10/1925

Хмельницький

Хмельницький суд, 01/04/2008
105. 35644/12

10/04/2012

Ніна Yevdokimovna Десятник

15/11/1941

Андріївка

Балаклія суду, 09/07/2010
106. 35648/12

10/04/2012

Ніна Олексіївна ВАСИЛЕНКО

22/10/1944

Андріївка

Балаклія суду, 15/06/2010
107. 35651/12

10/04/2012

Володимир Лаврентійович Задорожний

06/10/1943

Андріївка

Балаклія суду, 27/10/2010
108. 35669/12

21.05.2012

Наталія Володимирівна Поминчук

27/06/1964

Antonovychi

Овруч суду, 08/07/2009
109. 35726/12

20/04/2012

Ангеліна Михайлівна БОГУШ

25/07/1982

Овруч

Овруч суд, 11.03.2010
110. 35833/12

28.05.2012

Федір Антонович Горб

19/03/1957

Пісочин

Kharkivskyy районний суд Харківської області, 29.07.2011
111. 36107/12

28.05.2012

Станіслав Володимирович СОКОЛОВ

21/09/1968

Олександрія

Олександрія суд, 31/03/2009
112. 36215/12

05.06.2012

Павло Володимирович NEVMERZHYTSKYY

29/05/1972

Овруч

Овруч суду, 27/02/2009
113. 36364/12

29.05.2012

Петро Костянтинович Виговський

10/08/1975

Овруч

Овруч суду, 09/12/2009
114. 36376/12

18.05.2012

Ніна Дмитрівна Джалілова

18/09/1949

Луганськ

Artemivskyy районний суд м. Луганська, 17/062009
115. 36823/12

05.06.2012

Наталія Петрівна Костюченко

13/07/1974

Овруч

1) Овруч суду, 08/10/2009

 

2) Овруч суду, 30/07/2010

116. 36974/12

10/04/2012

Олександр Федорович KRUPIY

04/05/1941

Запорізька

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, 12/07/2011
117. 36982/12

31.05.2012

Микола Іванович Костюшко

08/03/1945

Коростень

1) Коростень суд, 12.10.2009

 

2) Коростень суду, 22/11/2010

118. 37708/12

05.06.2012

Галина Степанівна СУББОТІНА

07/02/1937

Ірміно

Стахановський суд, 29/04/2011
119. 38078/12

09.06.2012

Віктор Адамович GUSAR

18/02/1964

Слобода Sholomkivska

Овруч суду, 23/09/2009
120. 38166/12

11.06.2012

Ніна Trofymivna УВАРОВА

18/08/1928

Луганськ

Ленінського районного суду м. Луганська, 08/12/2008
121. 38211/12

07.06.2012

Віталій Миколайович POKSHIVANOV

23/12/1947

Біла Церква

Краматорський суд, 31/01/2011
122. 38413/12

05.06.2012

Федір Yekymovych LOPTYEV

14/08/1935

Радомишль

Радомишль суду, 08/07/2011
123. 38543/12

10.05.2012

Микола Васильович Батрак

08/07/1959

Донецьк

Kyyivskyy районний суд Донецька, 04/06/2010
124. 38547/12

05.06.2012

Василь Спиридонович GRUNSKIY

06/09/1948

Райгородок

1) Слов’янськ суду, 05/04/1999

 

2) Слов’янськ суду, 28/10/1997

125. 38671/12

11.06.2012

Ніна Валеріївна Криволапчук

10/08/1972

Красилівка

Овруч суд, 15.01.2010
126. 38678/12

12.06.2012

Анатолій Дмитрович АКСЕНОВ

02/09/1954

Овруч

Овруч суду, 17/02/2009
127. 38694/12

13.06.2012

Ігор Валентинович МЕЛЬНИК

07/07/1969

Бондарі

Овруч суду, 11/06/2009
128. 38697/12

01/06/2012

Анатолій Григорович KUZYAVA

05/08/1950

Ізюм

Ізюм суду, 10/02/2011
129. 38794/12

13.06.2012

Марія КОВАЛЬЧУК Oksentiyivna

05/08/1967

Radyzhyve

Володимирецького суду, 21/07/2011
130. 38826/12

12.06.2012

Валерій Андрійович РОМАНЕНКО

14/03/1960

Харків

Chervonozavodskyy районного суду м. Харкова, 08/09/2010
131. 38936/12

19/05/2012

Петро Андрійович PLYAKA

05/02/1947

Дергачі

Дергачівський суд, 31/05/2010
132. 39033/12

16.06.2012

Альона Анатоліївна GOLOYAD

10/11/1981

Полтава

Ленінського районного суду Полтави, 15/03/2010
133. 39040/12

16.06.2012

Микола Борисович Лісовий

04/10/1946

Полтава

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 06/09/2011
134. 39198/12

16.06.2012

Петро Андрійович ROZPUTKO

04/06/1947

Полтава

Kyyivskyy районний суд Полтави, 30/09/2011
135. 39199/12

16.06.2012

Віктор Олександрович ПАЩЕНКО

21/06/1948

Полтава

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 04/04/2011
136. 39415/12

16/01/2012

Софія Yukhymivna Пархомчук

27/03/1954

Gorshchyk

Коростень суд, 08.12.2009
137. 39418/12

16/01/2012

Катерина Іванівна SLOBOZHENYUK

20/02/1927

Gorshchyk

Коростень суду, 30/11/2009
138. 39422/12

16/01/2012

Наталія Анатоліївна ФЕДОРЧУК

28/02/1970

Gorshchyk

Коростень суду, 09/12/2009
139. 39599/12

19.06.2012

Анатолій Васильович Маринич

10/05/1960

Хмельницький

Хмельницький суд, 01.02.2010
140. 39618/12

09.06.2012

Віра Федорівна Камінська

15/03/1944

Хмельницький

Хмельницький суд, 04/05/2011
141. 39953/12

20.06.2012

Григорій Мотельевич Лівшин

06/11/1958

Євпаторія

Yevpatoriay суду, 10/04/2007
142. 39965/12

19.06.2012

Віктор Павлович KABLUCHKO

17/04/1954

Чутове

Чутове суду, 07/06/2011
143. 40136/12

19.06.2012

Ганна Григорівна RYBYNSKA

14/04/1946

Малий Kobylyn

Овруч суду, 20/03/2009
144. 40502/12

21.06.2012

Олега Олександровича GURYN

12/02/1962

Малий Тростянець

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 28/09/2010
145. 40528/12

20.05.2012

Юрій Миколайович Кузьмін

17/05/1965

Syevyerodonetsk

Syevyerodonetsk суду, 21/06/2007
146. 40585/12

20.05.2012

Олексій Миколайович ДЕРЕВ’ЯНКО

27/02/1957

Новосанжарський

Новосанжарський суду, 01/02/2011
147. 40596/12

20.05.2012

Неля Feodosiyivna SENYCH

07/04/1963

Біла Церква

Білоцерківський суд, 01/12/2008
148. 40686/12

20.05.2012

Валерій Костянтинович Лютих

19/05/1948

Pervomayskyy

Pervomayskyy суд, 18.11.2009
149. 40779/12

21.06.2012

Микола Іванович KOBYLYNSKYY

05/07/1948

Малий Kobylyn

Овруч суду, 17/08/2009
150. 40780/12

21.06.2012

Юрій Якович RYBYNSKYY

05/09/1943

Малий Kobylyn

Овруч суду, 07/08/2009
151. 40861/12

18.06.2012

Metodiy Романович Миколайчук

25/05/1962

Svytaziv

Сокаль суду, 09/02/2011
152. 40920/12

22.06.2012

Володимир Степанович Котович

11/01/1960

Луганськ

Ленінського районного суду м. Луганська, 28/02/2011
153. 40948/12

22.06.2012

Сергій Григорович Медко

24/06/1958

Антрацит

Антрацит суду, 05/11/2008
154. 41016/12

25.06.2012

Наталія Олексіївна САВЧЕНКО

09/11/1951

Біла Церква

Білоцерківський суд, 04/02/2011
155. 41068/12

22.06.2012

Володимир Петрович ЄФІМОВ

26/06/1919

Суми

Kovpakivskyy районного суду Сумської, 29/06/2011
156. 41076/12

21.06.2012

Оксана Петрівна Ковальчук

08/09/1973

Gladkovychi

Овруч суду, 25/05/2010
157. 41095/12

18.06.2012

Ігор Анатолійович Бутузов

10/08/1955

Євпаторія

Євпаторія суду, 03/04/2007
158. 41141/12

25.06.2012

Олена Федорівна OVDIYENKO

19/09/1956

Біла Церква

Білоцерківський суд, 04/04/2011
159. 41147/12

25.06.2012

Ніна Іванівна Стуліна

19/02/1959

Біла Церква

Білоцерківський суд, 24/01/2011
160. 41151/12

25.05.2012

Тамара Степанівна Dombrovska

17/05/1943

Біла Церква

Білоцерківський суд, 22/04/2011
161. 41176/12

20.06.2012

Олександр Клещев Gennadiyovych

22/01/1963

Одеса

Одеса Circuit адміністративний суд, 25/03/2009
162. 41242/12

20.06.2012

Микола Михайлович КНИШ

14/05/1952

Харків

Moskovskyy районного суду м. Харкова, 10/05/2011
163. 41303/12

20.06.2012

Лідія Михайлівна ВДОВЕНКА

10/03/1938

Решетилівка

1) Решетилівка суд, 15.02.2010

 

2) Решетилівка суд, 11.03.2010

164. 41356/12

22.06.2012

Марія Василівна YAKUKHNO

15/08/1949

Овруч

1) Овруч суду, 12/03/2009

 

2) Овруч суду, 04/01/2010

 

3) Овруч суд, 23.08.2010

165. 42430/12

25.06.2012

Валентина Rakhmanovna ТИЩЕНКО

09/11/1950

Podrudye

Овруч суд, 22.07.2010
166. 42455/12

26.06.2012

Федір Федорович Юмашев

29/08/1960

Полтава

Полтавський обласний апеляційний суд, 02/03/2011
167. 42574/12

29.06.2012

Анатолій Миколайович Тесленко

15/08/1946

Слов’янськ

1) Слов’янськ суду, 06/11/1997

 

2) Слов’янськ суду, 16/08/1999

168. 42578/12

29.06.2012

Віктор Олексійович САВЧЕНКО

21/02/1951

Райгородок

Слов’янськ суду, 15/03/1999
169. 43161/12

14.06.2012

Ганна Іванівна Погорєлова

29/04/1944

Костянтинівка

Костянтинівка суду, 30/06/2011
170. 43250/12

25.06.2012

Віталій Гуляєв-ЗАЙЦЕВ

07/04/1947

Сімферополь

Kyyivskyy районного суду Сімферополя, 13/08/2009
171. 43251/12

03.07.2012

В’ячеслав Олексійович Давідіч

25/10/1940

Сніжному

Сніжне суду, 25/07/2011
172. 43253/12

03.07.2012

Олег Михайлович TLUSTYY

05/11/1965

Сніжному

Сніжне суду, 08/06/2011
173. 43264/12

03.07.2012

Ігор Миколайович СЕНЧЕНКО

17/05/1965

Сніжному

1) Сніжне суду, 25/03/2011

 

2) Сніжне суду, 08/06/2011

174. 43476/12

03.07.2012

Анатолій Федорович SHIBETSKIY

03/05/1961

Сніжному

Сніжне суду, 09/06/2011
175. 43689/12

25.06.2012

Ольга Василівна Приходько

22/04/1948

Тараща

Таращанський суд, 19/11/2010
176. 43786/12

04/05/2012

Микола Іванович Литвинець

13/02/1962

Харків

Ordzhonikidzevskyy районний суд Харків, 06.07.2011
177. 44102/12

04.07.2012

Костянтин Петрович РЕДЬКУ

22/01/1969

Овруч

Овруч суду, 28/09/2009
178. 44141/12

07.05.2012

Валентин Петрович Овсянкин

04/04/1956

Луганськ

Artemivskyy районний суд м. Луганська, 25/11/2010
179. 44165/12

25.06.2012

Олександр Петрович КОРОЛЬОВ

06/03/1951

Севастополь

Ленінського районного суду Севастополя, 07/06/2010
180. 44366/12

03.07.2012

Олена Анатоліївна Гончарова

15/06/1964

Сніжному

Сніжне суду, 14/01/2011
181. 44958/12

10.07.2012

Олексій Миколайович ТАРАС

28/05/1947

Miliyevo

Львівський апеляційний адміністративний суд, 14/06/2011
182. 45374/12

10.07.2012

Григорій Іванович GOLOVAKHIN

18/10/1950

Харків

Moskovskyy районний суд Харків, 18.06.2010
183. 46114/12

05/07/2012

Наталія Миколаївна Першко

17/03/1980

Kyrdany

Овруч суд, 26.03.2009
184. 46143/12

13.07.2012

Ганна Василівна ШЕВЧУК

28/02/1937

Біла Церква

Білоцерківський суд, 06/07/2011
185. 46155/12

13.07.2012

Раїса Василівна PAVSHENYUK

31/01/1944

Житомир

Житомирський Circuit адміністративний суд, 22/10/2008
186. 46265/12

12.07.2012

Юрій Григорович KOPYSHYNSKYY

09/04/1963

Овруч

Овруч суду, 12/06/2009
187. 46729/12

15.07.2012

Марія Йосипівна КОРЖ

14/05/1962

Першотравневе

Овруч суд, 27.05.2009
188. 46897/12

15.07.2012

Микола Іванович КОРЖ

22/03/1958

Першотравневе

Овруч суд, 28.05.2009
189. 46908/12

24.07.2012

Зінаїда Михайлівна PISHCHUGINA

09/02/1939

Луганськ

Artemivskyy районний суд м. Луганська, 28/02/2011
190. 46915/12

24.07.2012

Віктор Вікторович Демочко

03/06/1963

Zhuky

Полтавський суд, 12/05/2010
191. 47986/12

23.07.2012

Ангеліна Федорівна Лутовиново

26/01/1936

Стаханівський

Стахановський суд, 04/05/2011
192. 47989/12

20.07.2012

Іван Якович Гапон

10/10/1952

Петрівка

Stanytsya Луганська суду, 05/05/2011
193. 48034/12

25.07.2012

Раїса Михайлівна NORYNCHAK

23/10/1972

Красилівка

Овруч суду, 19/05/2010
194. 48041/12

19.07.2012

Микола Федорович Паламаренко

15/09/1934

Тараща

1) Тараща суду, 19/08/2010

 

2) Тараща суду, 11/02/2008

195. 48336/12

24.07.2012

Віктор Анатолійович Білоус

31/01/1958

Полтава

Kyyivskyy районний суд Полтави, 31/05/2011
196. 48432/12

20.07.2012

Михайло Васильович БАРАННІК

18/06/1952

Київ

Darnytskyy районний суд м. Києва, 03/02/2011
197. 48819/12

26.07.2012

Лідія Василівна КОРОЛЕВА

17/12/1964

Чернігів

Desnyanskyy районний суд Чернігівської, 02.02.2011
198. 49131/12

24.05.2012

Євген Улибін Панасович

24/04/1954

Чернігів

1) Desnyanskyy районний суд Чернігівської, 04/01/2010

 

2) Desnyanskyy районний суд Чернігівської, 04/02/2011

 

3) Desnyanskyy районний суд Чернігівської, 23/06/2011

199. 49256/12

24.07.2012

Василь Петрович Першко

10/01/1979

Овруч

Овруч суд, 02.04.2010
200. 49739/12

21.07.2012

Броніслав Адамович BURKOVSKYY

25/03/1921

Славута

Славута суду, 01/04/2008
201. 49923/12

02/08/2012

Леонід Іванович СЕРБІН

20/09/1952

Рівне

Рівненський суд, 23/03/2011
202. 50054/12

24.07.2012

Людмила Дмитрівна Пешко

21/11/1970

Овруч

Овруч суду, 17/03/2010
203. 50336/12

04.08.2012

Микола Григорович RYBYTSKYY

01/01/1940

Овруч

Овруч суду, 23/02/2009
204. 50402/12

14/03/2012

Ірина Павлівна KOROVNIK

22/12/1969

Овруч

Овруч суду, 07/05/2009
205. 50545/12

01/08/2012

Микола Іванович Ковальчук

01/06/1957

Рівне

Житомирський апеляційний адміністративний суд, 06/06/2011
206. 51205/12

07.07.2012

Михайло Григорович Рудюк

17/09/1954

Житомир

Bogunskyy районного суду Житомирської, 15/11/2010
207. 51212/12

09.07.2012

Олександр Валерійович Курильов

23/04/1957

Полтава

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 06/05/2011 (додаткове рішення)
208. 51663/12

19.06.2012

Ніна Петрівна Мозгова

19/01/1947

Світловодськ

Світловодськ суду, 16/11/2010
209. 51972/12

21.07.2012

Лідія Федорівна SAMKO

13/12/1953

Суми

Харківський апеляційний адміністративний суд, 16/05/2011
210. 52021/12

28/04/2012

Григорій Федорович НОВІКОВ

02/05/1954

Київ

Оболонський районний суд м. Києва, 22/10/2010
211. 52222/12

07.06.2012

Віталій Володимирович Фабрикант

16/04/1955

Одеса

Суворовському районному суді Одеси, 17/12/2010
212. 52518/12

07/02/2012

Віктор Володимирович БОНДАР

08/01/1962

Київ

Київський міський апеляційний суд, 21/04/2011
213. 52553/12

25/08/2012

Анатолій Васильович Будко

05/02/1958

Новосанжарський

Новосанжарський суду, 09/09/2010
214. 52559/12

16/08/2012

Андрій Іванович Пироженко

24/08/1965

Черкаси

Sosnivskyy районний суд Черкас, 08/12/2010
215. 52592/12

20.06.2012

Григорій Мотельевич Лівшин

06/11/1958

Євпаторія

Євпаторія суду, 14/02/2007
216. 52600/12

17/08/2012

Надія Михайлівна ПЕТРОВА

15/02/1951

Луганськ

Жовтневий районний суд м. Луганська, 28/03/2011
217. 52609/12

20/08/2012

Ярослав Леонідович Нечипорук

18/12/1976

Луцьк

1) Луцьк суду, 01/11/2007

 

2) суд Луцька, 08/07/2005

218. 52610/12

15/02/2012

Ігор Віталійович Виговський

20/11/1959

Житомир

Bogunskyy районного суду Житомирської, 25.10.2010
219. 52611/12

26/04/2012

Олена Narymanivna СОБОЛЬ

15/01/1973

Овруч

1) Овруч суду, 08/10/2009

 

2) Овруч суд, 18.12.2009

 

3) Овруч суд, 16.02.2010

220. 52612/12

24.07.2012

Наталія Миколаївна Першко

17/03/1980

Kyrdany

Овруч суду; 02/09/2010
221. 52618/12

11/08/2012

Павло Володимирович NEVMERZHYTSKYY

29/05/1972

Овруч

Овруч суд, 20.02.2009 (додаткове рішення)
222. 52631/12

28/08/2012

Ніна Іванівна KOBYLYNSKA

02/10/1957

Kyrdany

Овруч суду, 23/07/2009
223. 52682/12

20.06.2012

Олександр Олександрович Волощук

02/01/1958

Нова Каховка

Одеський апеляційний адміністративний суд, 18/05/2011
224. 52756/12

20.06.2012

Володимир Володимирович Коротинський

19/11/1967

Полтава

Oktyabrskyy районний суд Полтави, 10/06/2011
225. 52915/12

20.06.2012

Алла Петрівна РИБАК

06/04/1954

Біла Церква

Білоцерківський суд, 02.04.2010
226. 52920/12

20.06.2012

Лариса Іванівна Липова

12/08/1949

Біла Церква

Білоцерківський суд, 27/12/2010
227. 52924/12

20.06.2012

Нінель Михайлівна Лавренюк

16/08/1964

Біла Церква

Білоцерківський суд, 01/12/2008
228. 52927/12

20.06.2012

Григорій Юхимович ДОРОШЕНКО

01/12/1942

Біла Церква

Білоцерківський суд, 15/02/2007
229. 52941/12

20.06.2012

Ніна Олександрівна Момотюк

30/07/1951

Біла Церква

Білоцерківський суд, 13.03.2009
230. 52993/12

20.06.2012

Любов Олексіївна Тихоненко

24/03/1945

Біла Церква

Білоцерківський суд, 26.05.2010
231. 53008/12

20.06.2012

Надія Миколаївна БОНДАР

29/09/1944

Біла Церква

Білоцерківський суд, 12.12.2007
232. 53033/12

07.07.2012

Володимир Павлович Соболєв

04/02/1947

Красний Луч

Красний Луч суду, 19/08/2009
233. 53089/12

07.07.2012

Іван Петрович Зубакіна

19/06/1952

Miusynsk

Красний Луч суду, 25/08/2010
234. 53094/12

20.06.2012

Марія Григорівна SUBOTOVYCH

25/07/1959

Біла Церква

Білоцерківський суд, 14/07/2010
235. 53102/12

07.07.2012

Володимир Миколайович ZHOLOS

05/03/1953

Красний Луч

Красний Луч суду, 23/07/2009
236. 53197/12

23.06.2012

Микола Миколайович CHERKASKYKH

08/03/1965

Рубіжне

Рубіжне суду, 29/09/2009
237. 53335/12

20.06.2012

Сергій Fedosiyovych DUBNYTSKYY

03/05/1959

Первомайськ

Луганськ Circuit адміністративний суд, 02/10/2008
238. 53372/12

06/08/2012

Анатолій Олександрович Михайлов

29/12/1952

Solonytsivka

Дергачівський суд, 14/02/2011
239. 53565/12

20.06.2012

Сергій Вікторович ГОЛОВАНЬ

13/07/1962

Семенівка

Семенівка суд, 29.09.2010
240. 53670/12

08.08.2012

Олександр Михайлович ШАБАНОВ

28/10/1949

Стаханівський

Стахановський суд, 23/06/2009
241. 53706/12

10/04/2012

Дмитро Сергійович БОГУШ

06/11/1984

Tkhoryn

Овруч суд, 11.03.2010
242. 53712/12

19.07.2012

Сергій Анатолійович Черкасов

19/01/1962

Луганськ

Ленінського районного суду м. Луганська, 06/05/2010
243. 53845/12

11/08/2012

Андрій Миколайович Пивоварчука

14/07/1945

Овруч

Овруч суд, 27.09.2010
244. 58056/12

29/08/2012

Микола Данилович OVADCHUK

02/01/1959

Овруч

Овруч суду, 27/03/2009
245. 58605/12

30.07.2012

Анатолій Леонідович VISLYY

08/01/1956

Донецьк

1) Донецький обласний апеляційний суд, 26/08/2010

 

2) Kirovskyy районний суд Донецька, 10/06/2009

246. 58836/12

28/08/2012

Наталія Миколаївна Першко

17/03/1980

Kyrdany

Овруч суд, 10.02.2010
247. 59570/12

05/09/2012

Федір Миколайович Симаков

05/08/1926

Черкаси

Prydniprovskyy районний суд Черкас, 27/09/2011
248. 61501/12

14/09/2012

Володимир Сергійович Рубцов

29/08/1945

Брянка

Брянка суд, 15.09.2010
249. 61611/12

20/09/2012

Віра Олексіївна POGULYAYKO

15/02/1937

Київ

Оболонський районний суд м. Києва, 14/09/2009
250. 63164/12

25/09/2012

Володимир Олександрович ТРОЦЕНКО

11/05/1940

Херсон

1) Komsomolskyy районного суду Херсона, 14/12/2011

 

2) Komsomolskyy районного суду Херсона, 01/02/2011

 

3) Суворовському районному суді Херсона, 08/06/2011

 

Читайте також