Ви тут:

У Гребінківському похованні шаманки археологи знайшли чимало цікавих артефактів

У Гребінківському похованні шаманки археологи знайшли чимало цікавих артефактів. Один з них – особлива ритуальна посудина, сліди якої виявлено над лівим плечем небіжчиці, понад стінкою камери катакомби. Оскільки подібні ємності зазвичай виготовлялися з нестійкого матеріалу, зберігаються вони незадовільно, і лише зрідка вдається зафіксувати їхню форму та оздоблення.

У нашому випадку вдалось простежити фрагменти посудини у формі глибокої миски з верхнім діаметром 35 см, по дну – 25 см і висотою 10 см. Всередині неї знаходилося маленьке бронзове шильце та кременевий скребок.

Виготовили цю посудину з білої каолінової глини, з домішками дуже дрібних подрібнених стулок мушлі та піску. Ємність після ліпки не опалювали, тому вона була нестійкою до різних впливів. І коли відбулося засипання камери, її стінки “склалися” досить легко (але це не завадило реконструювати її форму). Це підказує нам (і багатьом дослідникам, які вивчали подібні предмети), що подібний посуд не використовувався в побуті, а виготовлявся саме для поховальних церемоній.

Такі зразки «одноразового» поховального посуду відомі якраз із катакомбних поховань, найбільше – інгульської культури. Його іноді називають “остеокерамічним”, бо у глину домішували подрібнені кістки мушель молюсків. Цікавою, зокрема, є практика встановлення остеокерамічних горщиків на місце відтятої голови небіжчика.

На сакральність виробів з остеокерамічної маси вказує те, що саме з неї, пофарбованої домішкою вохри, іноді доповненої подрібненими мушлями та деревним вугіллям, виготовляли так звані посмертні маски або модельовані черепи.

Практика створення посмертних масок і портретів деяких, вочевидь – непересічних, небіжчиків відома в окремих культурах світу. В Надчорномор’ї найкраще і найчастіше вона проявляється в інгульській катакомбній культурі. Саме тут відомі виразні портрети, змодельовані на черепах за допомогою червоної остеокерамічної маси. Такий специфічний обряд пов’язують з культом пращурів. Є також припущення, що небіжчики з модельованими черепами були жерцями, або шаманами і шаманками, як у нашому випадку.

Перейти до вмісту