Ви тут:

«Порядок реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних/ розрахунків коригування»: начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко

Які підстави зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН?

Пунктом 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України передбачено, що реєстрація податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року N1165 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок №1165) (зі змінами), яким визначено автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, а саме:

– перевірка на відповідність ознакам безумовної реєстрації;

– перевірка на відповідність критеріям ризиковості платника податку;

– перевірка на відповідність показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку;

– перевірка на відповідність критеріям ризиковості здійснення операцій.

Пунктом 6 Порядок №1165 серед іншого передбачено, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Крім цього, причиною зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є відсутність врахованої контролюючим органом таблиці даних платника податку на додану вартість на товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, яка забезпечує безумовну реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Які дії платника податків в разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 12.12. 2019 року №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», платник має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування.

Повідомлення (за формою J/F13126), письмові пояснення та копії документів, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку.    Відповідно до п. Порядку, до Повідомлення додаються копії необхідних підтверджуючих документів у форматі PDF, PNG або JPG (розмір одного файлу не більше 2 Мб), а саме:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, акти виконаних робіт;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, або інформацію щодо підтвердження наявності заборгованості (акт звірки);

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.

Які можуть бути причини прийняття рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН комісією регіонального рівня?

Відповідно до пункту 11 наказу Міністерства Фінансів України від 12.12.2019 року №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок №520) комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у разі:

– ненадання платником податку копій документів, що підтверджують здійснення господарської операції, з урахуванням вимог пункту 5 Порядку №520;

– надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Який порядок подання Таблиці даних платника податків?

Відповідно до п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок №1165) (зі змінами) платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість за формою J/F13123.

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку №1165).

Згідно з п. 23 Порядку № 1165 Таблиця подається платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.

Пояснення з інформацією про діяльність платника (з можливим зазначенням відомостей про наявні орендовані або власні приміщення, виробничі потужності, земельні ділянки, найманого персоналу, залишків готової продукції, сировини) подається у вигляді прикріпленого до Таблиці додатка, код форми якого J/F 13601.

Які причини прийняття рішення про неврахування Таблиці даних платника податків?

Відповідно до п. 16 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок №1165) (зі змінами)комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається в електронний кабінет платника податку у день його прийняття. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. Підставами неврахування таблиці даних платника податку можуть бути:

– відповідність суб’єкта господарювання критеріям ризиковості платника податку на додану вартість;

– виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам;

– не подано пояснення щодо здійснення господарської діяльності платником;

– відсутні відомості про об’єкти оподаткування за формою 20-ОПП;

– у платника відсутні наймані працівники/недостатня кількість трудових ресурсів для можливості ведення господарської діяльності;

– середня заробітна плата працівників є нижчою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

– таблиця платника податку заповнена невірно (код згідно з КВЕД відсутній в реєстраційних даних платника податку, код згідно з КВЕД не відповідає коду згідно з УКТ ЗЕД та інші);

– відсутність реалізації товарів (робіт/послуг) за кодом УКТ ЗЕД/ДКПП на постійній основі;

– платник не забезпечений основними засобами (фондами) для можливості ведення господарської діяльності;

– придбання/постачання від/до ризикових суб’єктів господарювання.

В разі неврахування таблиці даних платника податків, платник має право подати її повторно.

Рішення комісії регіонального рівня про врахування/неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Перейти до вмісту