Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

У Полтаві відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика»

25 травня у Полтавському державному аграрному університеті відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика», яку зініціювала кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін. Співорганізаторами наукового зібрання стали Запорізький національний університет та Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Долучилися провідні науковці, викладачі, здобувачі різних рівнів вищої освіти майже з усіх регіонів України – Полтави, Києва, Харкова, Сум, Дніпра, Донецька, Луганська, Кривого Рогу, Херсона, Одеси, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Луцька. Загалом у науковій конференції взяли участь представники 33 вишів та наукових установ.

Приємно відзначити, що конференція об’єднала шанувальників наукового слова не лише з України, а й з Німеччини (Studienkolle/g Germany при Магдебурзькому університеті імені Отто фон Ґеріке), Польщі (Жешувський університет), Туреччини (Іскендерунський технічний університет).

 

Діяльність цього наукового заходу була спрямована на обговорення актуальних проблем репрезентації національно-мовної картини світу; лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного, етнолінгвістичного, соціокультурного, літературознавчого та психологічного аспектів міжкультурної комунікації; теорії і практики перекладу; інноваційних технологій організації навчального процесу.

Пленарне засідання урочисто відкрили проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку ПДАУ, доктор історичних наук, професор, магістр філології Тамара Шаравара; проректор з науково-педагогічної, наукової роботи ПДАУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олег Горб; декан факультету обліку та фінансів ПДАУ, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень, кандидат економічних наук, професор Людмила Дорогань-Писаренко та завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАУ, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Сизоненко, які сердечно привітали з Днем філолога всіх присутніх.

Доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук, доцент Валентина Борщовецька підготувала цікаву доповідь на тему: «Критерії оцінювання програмних результатів навчання студентів філологічних спеціальностей з обов’язкового компонента «Практична фонетика англійської мови». Свої наукові пошуки оприлюднила в розвідці «Тіло людини в англійській фразеології» доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету, доктор педагогічних наук, доцент Алла Куліченко. Надзвичайно емоційно представила результати своїх наукових досліджень директор навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян Полтавського державного медичного університету Лариса Богиня у доповіді «Урахування лінгвокульторологічних аспектів у практиці навчання іноземних студентів».

Викладач Studienkolleg Germany при Магдебурзькому університеті імені Отто фон Ґеріке (Німеччина), кандидат філологічних наук Юлія Кобзар схарактеризувала сатиричний вимір лірики Юри Зойфера. Віра Мелешко, завідувач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент, глибоко проаналізувала мистецьку пресу як один із сегментів сучасного літературного процесу. Доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету, кандидат філологічних наук, доцент Алла Дедухно розкрила цікаву проблему з царини прагмалінгвістики в доповіді «Функціонально-семантичний аспект мовленнєвих актів закладу». Доцент кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент Олена Галицька зосередила свою увагу на аналізі європеїзмів у сучасному німецькому медійному дискурсі. Здобувач вищої освіти СВО магістр спеціальності Філологія (спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Полтавського державного аграрного університету Яна Лоза з’ясувала шляхи подолання мовних та міжкультурних бар’єрів під час перекладання гумористичних текстів.

Конференція стала справжньою науковою платформою для плідної інтелектуальної роботи і жвавої дискусії.

Фото – ПДАУ


					
Система Orphus Поделиться на fb