Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Суб’єкти, які здійснюють виробництво, зберігання, торгівлю пальним, мають отримати ліцензію, – податківці Полтавщини

Відповідно до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон №481/95) з 1 липня 2019 року запроваджено ліцензування оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Починаючи з 1 липня 2019 року усі суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, зобов’язані отримувати відповідну ліцензію.

Річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі пальним встановлено у розмірі:

– за наявності місць оптової торгівлі пальним – 5,0 тис. грн. за кожне таке місце;

– за відсутності місць оптової торгівлі пальним – 10,0 тис. грн.

Річну плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2, 0 тис. грн на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.
Річну плата за ліцензії на право зберігання пального встановлено у розмірі 780 грн.

Ліцензії видаються терміном на п’ять років.

Кошти за ліцензії сплачуються до відповідних місцевих бюджетів.

Згідно статті 15 Закону №481/95 суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним – одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).

Для отримання ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

– документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

– акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

– дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Також передбачено, що ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

– підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

– підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

– суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник. У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним, копії таких документів не подають.

Тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб’єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об’єкта або акта готовності об’єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об’єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.

Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначається підстава відмови згідно норм законодавства. Враховуючи достатньо значний перелік документів, визначений для отримання ліцензій, безпосередньо в інтересах невеликих суб’єктів господарської діяльності (фермерських господарств) згідно Закону України від 18.12.2019 №391-IX (набрав чинності з 29.12.2019р.), було внесено суттєві зміни щодо переліку документів необхідних для отримання ліцензії на право зберігання пального для власних потреб.

Зокрема, суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, визначених у статті 15 Закону №481/95 не подають.

Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

Для отримання ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання, необхідно подати до Головного управління ДПС у Полтавській області відповідну заяву, копію платіжного документу про внесення платежу за ліцензію, а також забезпечити подання відомостей про об’єкти податкування (форми №20-ОПП) в елктронному вигляді до державної податкової інспекції за місцеззнаходженням місця зберігання пального.

Стаття 17 Закону №481/95 передбачає застосування до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій за здійснення:
– оптової торгівлі пальним або зберігання пального без ліцензії – 500,0 тис. грн.;

– роздрібної торгівлі пальним без ліцензії – 250,0 тис. грн.;

-надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки – 500,0 тис. грн.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення отримання ліцензій на право зберігання пального з урахуванням спрощеного згідно чинного законодавства механізму подання документів та вартості ліцензії визначеної в сумі 780,0 грн.

Ліцензія видається терміном на 5 років, але суб’єктами господарювання необхідно забезпечити внесення щорічного платежу за ліцензію, що також становить 780,0 грн. Для продовження терміну дії ліцензії необхідно надати до Головного управління ДПС у Полтавській області відповідну заяву, копію платіжного документу та безпосередньо оригінал ліцензії для проставлення відмітки про внесення чергового платежу.

Враховуючи запровадження карантинних обмежень, зазначені документи можна надіслати засобами поштового з’язку на адресу Головного управління ДПС у Полтавській області: 36000, м.Полтава, вул.Європейська, 4, або залишити у скриньці для вхідної кореспонденції, що знаходиться на вході до адміністративної будівлі Головного управління.

Перейти до вмісту