Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Дослідження термомодернізації панельних житлових будинків: полтавські студенти серед переможців міжнародного конкурсу наукових досліджень

Студенти ННІ архітектури, будівництва та землеустрою Полтавської політехніки здобули призове місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science», який відбувся на базі Одеської національної академії харчових технологій.

Про це повідомили у Полтавській політехніці.

Результати наукового дослідження про впливи термомодернізації панельних житлових будинків на вологісний стан панелей зможуть вирішити ряд проблем енергоефективності у будівельній галузі.

Наукова робота студентів Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Віталія Кіденка, Муссаба Мусаада Мустафи Омера та Павла Гавриленка «Дослідження впливу термомодернізації панельних житлових будинків у м. Полтава на вологісний стан панелей у зоні стиків» (наукові керівники – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Полтавської політехніки Олег Юрін, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Наталія Магас) здобула диплом III ступеня у секції «Енергетика та енергоефективність».

За підтримку талановитої молоді, сприяння у підготовці проєкту викладачів Полтавської політехніки відзначили відповідними сертифікатами.

За словами співавторів наукового дослідження, вологісний стан зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків здійснює значний вплив на їх теплозахисні властивості. З підвищенням вологості матеріалу стін знижуються їх теплозахисні властивості, що приводить до збільшення тепловтрат крізь них, зниження температури внутрішньої поверхні, появи конденсату та плісняви на цій поверхні. Це в свою чергу приводить до погіршення комфортних умов у приміщеннях.

Слабким місцем панельних стін, з точки зору «теплозахисту», є їх стики. Теплозахисні властивості стиків гірші за інші ділянки стін, тому всі перелічені раніше недоліки, що виникають при підвищенні вологості матеріалу стін, у стиках більш виражені. Пов’язане це з тим, що стики мають менший опір теплопередачі ніж інші ділянки стін.

«У наш час виконуються значні програми з термомодернізації житлових будинків. Метою програм є зменшення тепловтрат крізь зовнішні огороджувальні конструкції. Термомодернізації в першу чергу підлягають панельні житлові будинки збудовані у другій половині 20-го сторіччя, які мають низькі теплозахисні властивості. Утеплення зовнішніх панельних стін приводить до зміни розподілу температури по перетину сіни, особливо в зоні стиків. Це в свою чергу впливає на вологісний стан, особливо в зоні стиків. Крім того шар утеплення закриває дренажні порожнини в стиках, що погіршує видалення вологи зі стін. Тому дослідження впливу термомодернізації панельних будинків на вологісний стан стиків панелей зовнішніх стін є актуальною проблемою», –прокоментували юні науковці.

Об’єктом дослідження стала переважна більшість панельних житлових будинків, зведена за серією 94. У місті Полтава при будівництві панельних будинків застосовувався дренований стик. При цьому у початковий період будівництва панельних будинків в ньому були відсутні повітрозахисний шар та термовкладиш. Товщина панелей складала 300 мм. У подальшому стінові панелі були модифіковані. Після врахування пропозицій від Полтавського інженерно-будівельного інституту на Полтавському ДБК з 1982 року почали випускати стінові панелі на 50 мм товще. Загальна товщина панелей склала 350 мм. У стику панелі додатково встановили термовкладиш. Термовкладиш виконувався з пінополістиролу густиною ρ0=100 кг/м3, товщиною 40 мм Стик проклеювався вітрозахисним шаром з пергаміну.

Автори проаналізували вологісний стан стиків панелей житлових будинків до термомодернізації вузлів 1 та 2 стиків панелей товщиною 300 та 350 мм.

«У результаті нашого аналізу можемо зробити наступні висновки – конденсації вологи в зоні стику стінових панелей товщиною 300 мм не відбувається, а в панелях товщиною 350 мм відбувається накопичення вологи в зимовий період. Зона конденсації розташовується в утеплювачі стику біля вітрозахисного шару. Пояснюється це більш значним опором паропроникненню вітрозахисного шару, ніж інших матеріалів в стику. Волога, що накопичується в утеплювачі протягом зимового періоду вологонакопичення випаровується в літній період вологовіддачі», – розповів Віталій Кіденко.

Вологісний стан панельних стін в зоні їх з’єднання відіграє вагому роль при термомодернізації панельних будівель, при недостатній товщині утеплювача можливе утворення конденсату. Аналіз вологісного стику панелей товщиною 350 мм показав, що в зоні стику відбувається конденсація водяної пари. Пояснюється це наявністю в стику вітрозахисного шару. Збільшення вологості утеплювача протягом зимового періоду вологонакопичення більше допустимого за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості.

Після темомодернізації панельних стін вологісний їх стан в зоні стику покращився, але в стінах товщиною 350 мм з відкритою дренажною порожниною друга вимога норм також не виконується. При закритій додатковим утеплювачем дренажній порожнині вологісний стан задовольняє нормам.

Система Orphus