Ви тут:

Виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: роз’яснення Управління Держпраці Полтавщини

Щодо виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Юрій Коцький.

Матеріальна допомога, якої потребує працівник для вирішення соціально-побутових питань, має свої особливості надання. Відповідно до ст. 9 1 КЗпП України підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Згідно із ст.2 Закону України «Про оплату праці» основна заробітна плата це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата це – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Відповідно до п. 3.31 наказу Державного комітету статистики України № 5 від 13.01.2004 «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

Тобто роботодавці мають право встановлювати в локальних актах додаткові, в порівнянні з чинним законодавством, соціальні гарантії, зокрема в колективному договорі чи іншому акті може бути передбачено надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань її розмір, умови та порядок надання.

Матеріальна допомога може бути визначена у генеральній, галузевій, регіональних угодах, тобто погоджена на рівні уряду, об’єднань роботодавців та профспілок, та/або бути встановлена у колективному договорі або іншому локальному акті роботодавця (наприклад, положенні про оплату праці). Рідше матеріальна допомога визначається у трудових договорах.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, вид допомоги зазвичай не є обов’язковим і може надаватися за рішенням керівника в межах затвердженого фонду оплати праці. Це означає, що у випадку недостатності коштів фонду оплати праці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може не виплачуватися. Підставою для надання цього виду допомоги є заява працівника. Право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань відповідно до законодавства мають:

– державні службовці у розмірі середньомісячної заробітної плати (ч. 2 ст. 54 Закону України «Про державну службу»; п. 2 «Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. № 500);

– працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури (ч. 3 ст. 29 Закону України «Про культуру»);

– педагогічні та науково-педагогічні працівники за рахунок власних надходжень закладів освіти. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладів освіти або колективним договором (ч. 8 ст. 61 Закону України «Про освіту»);
– працівники апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів у розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу) у межах затвердженого фонду оплати праці (п. 3 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268).

Всі вище перелічені категорії працівників, які мають право на отримання матеріальної допомоги, належать до працівників бюджетної сфери, а виплата такої матеріальної допомоги передбачена законодавством.

Також, якщо виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань не передбачена галузевим законодавством, то розмір умови та порядок виплати встановлюється колективним договором.

Система Orphus Поделиться на fb