Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Полтавський обласний центр зайнятості проводить відбір закладів освіти для організації професійного навчання

Полтавський обласний центр зайнятості проводить відбір закладів професійної, фахової перед вищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для організації у січні-грудні 2021 року професійного навчання зареєстрованих безробітних.

Початок подання пропозицій про участь у відборі о 10:00 1.12.2020 року. Закінчення подання пропозицій про участь у відборі о 9:00 14.12.2020 року.

Про це повідомили на сайті Полтавського обласного центру зайнятості.

Місцезнаходження прийому пропозицій про участь у відборі: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 45, відділ організації профнавчання Полтавського обласного центру зайнятості, кімната № 109.

Для участі у відборі необхідно подати наступний перелік документів:

1) щодо організації професійного навчання:

– інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно – технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);
кошториси витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;
інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

– інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

– інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

– кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

3) Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є :

– місце розташування закладу освіти в межах адміністративно – територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

– наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

– наявність матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для виконання навчальних планів та освітніх програм;

– наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Система Orphus