Ви тут:
Суспільство 

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби

19 листопада в Україні відзначається День працівників гідрометеорологічної служби.

Українська гідрометеорологічна служба бере свій організаційний початок з 1921 року, коли Декретом Ради Народних комісарів України від 19 листопада був створений Укрмет – центральна українська метеорологічна служба. Саме 19 листопада стало святковим днем для гідрометеорологів України з тих пір, як у 2003 році Указом президента України свято набуло статусу офіційного державного, інформує Український гідрометцентр у Facebook.

Гідрометеорологічна служба України – одна з найстаріших сфер діяльності. Перші інструментальні метеорологічні спостереження на території України розпочаті у Києві ще у 1771 році. Наприкінці ХVІІІ ст. систематичні спостереження за погодою, режимом р. Дніпра біля м. Києва почав проводити видатний освітній діяч, вчений, відомий історик, археолог, автор першої узагальнюючої праці з історії української столиці М.Ф. Берлінський. Йому належить відомий вислів: “Батьківщину люблять не за те, що вона велика і широка, а за те, що вона рідна і своя”.
Велика кількість знаних у гідрометеорологічній спільноті та й в усьому світі вчених пов’язали своє наукове життя з Україною. Треба згадати О.В. Клосовського, першого українського метеоролога-геофізика, доктора фізичної географії, який організував мережу метеорологічних спостережень на Південному заході Російської імперії, в складі якої перебувала Україна. І В.І. Вернадського, першого українського академіка, одного із засновників Української академії наук, дійсного члена та її першого голову-президента, засновника Національної бібліотеки Української держави в Києві. На його честь названа українська антарктична станція. А ім’я Бориса Срезневського, одного з директорів обсерваторії Київського університету, першого і єдиного в Україні академіка у сфері метеорології, від 2017 року носить Центральна геофізична обсерваторія.

Основою діяльності гідрометеорологічної служби є цілісна державна система гідрометеорологічних спостережень, прогнозування і гідрометеорологічного забезпечення, робота всіх ланок якої зінтегрована і побудована на єдиних методичних і технологічних принципах. Ця система унікальна за формою, призначенням, режимом та специфікою роботи. Вона формувалася протягом багатьох десятиліть, накопичила значний обсяг матеріалів і фондів. Служба спостережень, прогнозування і гідрометеорологічного забезпечення працює в оперативному режимі і цілодобово. На основі прогнозів і попереджень гідрометеорологічної служби про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища приймаються рішення щодо попередження та ліквідації наслідків небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ. Гідрометеорологічна інформація використовується при плануванні робіт і збору урожаю в агропромисловому комплексі, режимі роботи енергетики, транспорту, комунального господарства.

На даний час систему спостережень гідрометслужби України складають 161 метеорологічна станція, 22 авіаметеорологічні, 7 аерологічних, 5 радіолокаційних, понад 25 гідрологічних станцій і підрозділів, 10 морських, 3 спеціалізовані агрометеорологічні, 2 воднобалансові, 2 сніголавинні, 1 селестокова, озерні станції на водосховищах, 341 гідрологічний річковий, 59 озерних, 10 морських постів, значна кількість метеорологічних та агрометеорологічних постів. Базові спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводяться на 129 стаціонарних постах у 39 містах, поверхневих вод суші у 201 пункті, морських вод у 56 пунктах, ґрунтів у 19 адміністративних районах.

Методичними центрами системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування є Український гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, Державне підприємство “Український авіаметеорологічний центр”, а також ряд гідрометеорологічних обсерваторій.

Ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови, сучасний клімат, його можливі коливання та зміни у майбутньому, прогнозування та попередження стихійних гідрометеорологічних явищ в Україні відіграє національна гідрометеорологічна служба, яка функціонує у складі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: Facebook

Система Orphus