Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Трирівнева система звітності з трансферних ціноутворень: роз’яснення ДПС

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466) внесено суттєві зміни та доповнення до правила трансфертного ціноутворення для вітчизняного бізнесу. 

Новації стосуються широкого кола податкових питань, серед яких значний блок належить до імплементації плану дій BEPS та, зокрема, вдосконалення правил трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ). 

В рамках дії п.13 Плану BEPS передбачено трирівневу систему звітності з ТЦ, яка вже діє в багатьох країнах світу. 

“На ІІ рівні платник податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, сукупний консолідований дохід якої за фінансовий рік, що передує звітному року, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, зобов’язаний на запит ДПС надати глобальну документацію (майстер-файл)”, – йдеться у повідомленні ГУ ДПС у Полтавській області.

Запит на її подання може бути направлений не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого Групою (або не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців після закінчення звітного календарного року).

Глобальна документація (майстер-файл) має містити, зокрема, інформацію про:

– організаційну структуру Групи;

– загальний опис діяльності Групи, у тому числі опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки Групи п’яти товарів (послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (послуг), частка яких становить більше 5% виручки Групи за відповідний фінансовий рік;

– нематеріальні активи, які використовуються Групою в своїй діяльності, із зазначенням учасників групи, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та/або розпорядження) та суттєвих договорів, пов’язаних з такими активами, укладених між учасниками Групи;

– фінансування учасників Групи (внутрішньогрупове та зовнішнє);

– консолідовану фінансову звітність Групи за останній фінансовий рік.

Глобальна документація (майстер-файл) подається державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п.53 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, норм п.39.4 ст.39 ПКУ, перші запити до платників податків про подання глобальної документації (майстер-файлу) можуть бути направлені контролюючим органом щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.

За неподання глобальної документації з ТЦ (майстер-файлу), передбачено штраф у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

За несвоєчасне подання платником податків глобальної документації з трансфертного ціноутворення передбачено штраф у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання, визначеної підпунктами 39.4.7 і 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 ПКУ, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Система Orphus