Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про запровадження трирівневої системи звітності розповіли полтавські податківці

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466) внесено суттєві зміни та доповнення до правил трансфертного ціноутворення для вітчизняного бізнесу.

Новації стосуються широкого кола податкових питань, серед яких значний блок належить до імплементації плану дій BEPS та, зокрема, вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, повідомили в Головному управління ДПС у Полтавській області.

Так, в рамках дії п.13 Плану BEPS передбачено таку систему звітності з трансфертного ціноутворення, яка вже діє в багатьох країнах світу:
І. Документація з трансфертного ціноутворення (local file у міжнародній практиці);
ІІ. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (Master file);
ІІІ. Звіт у розрізі країн (Country-by-country report, або CbCR).

Крім того, платники податків, які здійснюють контрольовані операції, будуть зобов’язані інформувати контролюючий орган щодо участі у міжнародній групі компаній.

Для реалізації цих норм до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) внесено нові поняття – міжнародна група компаній (далі – Група), материнська компанія Групи, уповноважений учасник.

Так, відповідно до оновленої редакції пп.14.1.1133 ПКУ міжнародна група компаній – це дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі.

Материнська компанія міжнародної групи компаній (пп.14.1.1031 ПКУ) – юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи і частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності;
Уповноважений учасник (пп.14.1.2541 ПКУ) – юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту в розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність приводить до утворення постійного представництва.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Відтепер, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, разом із звітом про контрольовані операції зобов’язані подати до Державної податкової служби повідомлення про участь у Групі.

Повідомлення має містити таку інформацію:
– дані щодо материнської компанії Групи, до якої входить платник податків (зокрема її назву, державу резидентства та адресу, реєстраційний номер);
– дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії Групи;
– інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу Групи за фінансовий рік, що передує звітному;
– дані щодо юридичної особи, яка уповноважена на подання звіту у розрізі країн Групи, або інформацію про те, що Група не зобов’язана подавати такий звіт.

Таке повідомлення подається до 1 жовтня року, що настає за звітним, в електронному вигляді за окремою формою, яка буде затверджена Міністерством фінансів України.

Вперше повідомлення має бути подано за 2020 звітний рік (не пізніше 1 жовтня 2021 року).

За неподання повідомлення про участь у Групі або надання у ньому недостовірної інформації, передбачено штраф у 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

За несвоєчасне подання платником податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній передбачено штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, але не більше 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Система Orphus