Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про зміни до Податкового кодексу України розповіли полтавські податківці

Законом України від 16.01.2020 № 466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” внесено зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Законом зокрема вносяться наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – ПК України):
– упорядковані функції та визначення контролюючих органів;
– вирішені проблемні питання визначення дати сплати податкового зобов’язання, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день.

Так статтею 57 ПК України передбачено, що якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Зазначену норму приведено у відповідність до норми щодо строків подання податкової декларації: відповідно до п. 49.20 ст.49 ПК України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
– врегульовано питання, пов’язане з неодноразовою втратою платниками податків первинних документів та покладено обов’язок щодо збереження документів платниками податків, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Так п. 44.3 ст.44 ПК України доповнено обов’язком збереження платником, в т.ч. і документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, – не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії).

У разі не відновлення документів, їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку передбаченому Кодексом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків (п.44.5 ст.44 ПК України).

– збільшився строк, на який може бути продовжено термін надання індивідуальної податкової консультації з 10 до 15 днів, що настають за днем отримання такої консультації. (ст.52 ПК України);
– з’явилася можливість поновлення строку подання платником скарги в адміністративному порядку та змінено строк протягом якого подається скарга до контролюючого органу вищого рівня – з 10 календарних днів на 10 робочих днів.

Пунктом 56.3 ст.56 ПК України передбачено, що протягом шести місяців з дати отримання рішення платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності).

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

– змінені строки сплати грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки – з 10 календарних днів на 10 робочих днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п.57.3 ст.57 ПК України);
– змінено порядок внесення змін до плану-графіку проведення документальних планових перевірок.

Пунктом 77.2 ст.77 ПК України передбачено, що внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Порядок оприлюднення цього плану-графіка на офіційному вебпорталі ДПС до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).
– внесено зміни до ст.78 ПК України щодо підстав для проведення документальних позапланових перевірок, зокрема:
1) виключено із підстав для проведення позапланової перевірки отримання рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки (пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 ПК України);
2) приведено у відповідність до Закону України «Про державну службу України» пп.78.1.12 п.78.1 ст.78 ПК України, в частині проведення дисциплінарного провадження стосовно працівників органів ДПС, які проводили перевірку, надано можливість проводити повторні перевірки на підставі наказу, який видається на підставі наказу контролюючого органу, якому доручено здійснення перевірки;
3) додано підстави для проведення перевірки, а саме:
– контролюючим органом після проведення документальної перевірки отримано інформацію (документи) від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок та свідчать про порушення законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки (пп.78.1.21 п.78.1 ст.78 ПК України);
– у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України (пп. 78.1.22 п.78.1 ст.78 ПК України).

– змінено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних, фактичних перевірок та визначена процедура складання і підписання акту про неможливість проведення перевірки.

Передбачено можливість допуску до перевірки за наявності не тільки службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки, а й належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу.
Акт про неможливість проведення перевірки, у разі неможливості проведення перевірки, складається та підписується посадовими (службовими) особами контролюючого органу невідкладно, не пізніше наступного робочого дня реєструється в контролюючому органі. До такого акта додаються матеріали, що підтверджують факти, наведені в такому акті. Зазначений акт та матеріали надсилаються платнику податку в порядку, визначеному ст.42 цього Кодексу (ст.81 ПК України).

– передбачено можливість зупинення виїзних та невиїзних документальних перевірок платників податків всіх категорій, а не лише великих платників податків;
– передбачено право на продовження строків проведення перевірки у разі несвоєчасного надання документів платником податків.

Відповідно до п.82.5 ст.82 ПК України, у разі порушення посадовими (службовими особами) контролюючого органу строку, визначеного абзацом другим пункту 85.4 статті 85 цього Кодексу (запит на отримання копій документів повинен бути поданий не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати закінчення перевірки), за заявою платника податків проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки повинно бути зупинено на строк не менше ніж п’ять робочих днів.

У разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення або якщо надіслані, документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три робочі дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки може бути додатково продовжено на строк три робочі дні.

фото ілюстраційне

поширити новину: