Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю: розміри та перелік документів

У Полтавській області станом на 1 серпня проживає 5100 дітей з інвалідністю. 

Про це повідомили у Полтавській ОДА.

“Державою вживаються заходи на підтримку батьків, що мають дітей з інвалідністю. Це, зокрема, й безкоштовне надання комплексу реабілітаційних заходів, забезпечення технічними засобами реабілітації. Діти з інвалідністю мають право і на отримання щомісячної державної соціальної допомоги від держави, а їх один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю – на надбавку по догляду за такою особливою дитиною”, – наголосила директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.

Порядок надання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169.

Для призначення державної соціальної допомоги до управлінь соціального захисту населення подаються документи:

  • заява про призначення усіх видів соціальної допомоги (за затвердженою Мінсоцполітики формою, подається законним представником дитини);
  • копія паспорта чи документа, що посвідчує особу, законного представника дитини;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) законного представника дитини;
  • копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
  • довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні (за потреби);
  • довідка про місце проживання дитини з інвалідністю чи копія паспорта дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
  • довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву (у разі відсутності в паспорті  відомостей про місце проживання).

В іншому ж випадку, наприклад, при усиновленні дитини з інвалідністю подається копія рішення суду про усиновлення дитини. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, додатково надається копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника).

Право на державну соціальну допомогу мають діти з  інвалідністю віком до 18 років.

Станом на 1 липня 2020 року розмір державної соціальної допомоги становить 1712 грн.

З 1 грудня 2020 року розмір допомоги збільшиться і становитиме 1769 грн.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю до 18 років, яка призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Зокрема, особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Фото: Полтавська ОДА

поширити новину: