Ви тут:
Інтернет-конференція Полтавщина Суспільство 

“Реалізація прав громадян на звернення та доступу до публічної інформації”: інтернет-конферкнція Алли Рябкової

На актуальні запитання на тему : «Реалізація прав громадян на звернення та доступу до публічної інформації» під час інтернет-конференції в ОКІА «Новини Полтавщини» відповіла заступник начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

На яку адресу направляються письмові звернення? Чи можна подати звернення в електронній формі?

Письмові звернення направляються на поштову адресу Головного управління ДПС у Полтавській області: 36000, м. Полтава, вул. Європейська, 4.

Електронні звернення від громадян приймаються у Головному управлінні ДПС у Полтавській області на електронну адресу pl.rez@tax.gov.ua у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника. Крім того, направити звернення на адресу контролюючого органу можна за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету (http://cabinet.tax.gov.ua).

Як можна потрапити на прийом до керівництва ДПС Полтавської області? Де можна ознайомитись з цією інформацією?

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та  Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.03.2015 № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929  посадовими особами Головного управління ДПС у Полтавській області регулярно у встановлені дні та години проводиться особистий прийом. Графіки особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Головного управління ДПС у Полтавській області розміщено на субсайті Головного управління ДПС у Полтавській області веб-порталу ДПС України.

Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб ДПС здійснюється у телефонному режимі за номером: (0532) 50-35-22.

Запис на черговий прийом до керівництва Головного управління ДПС у Полтавській області припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому, до посадових осіб структурних підрозділів Головного управління ДПС у Полтавській області – за п’ять робочих днів до дати особистого прийому. Запис на наступний прийом розпочинається в день припинення запису на черговий прийом.

З метою ознайомлення громадян з діяльністю Головного управління ДПС у Полтавській області та поліпшення якості роботи зі зверненнями громадян на суб-сайті територіальних органів ДПС офіційного веб-порталу ДПС у мережі Інтернет постійно здійснюється розміщення інформації щодо порядку розгляду звернень та організації особистих прийомів громадян керівництвом та посадовими особами Головного управління ДПС у Полтавській області, графіків особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Головного управління ДПС у Полтавській області та аналітичних довідок щодо роботи зі зверненнями громадян.

Звертаємо увагу, що задля запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, убезпечення працівників- суб’єктів надання послуг та суб’єктів звернення від захворювання на неї, особистий прийом громадян посадовими особами Головного управління ДПС у Полтавській області на час проведення карантинних заходів не проводиться.

Яким законом забезпечується право доступу громадян до публічної інформації та як саме можна отримати публічну інформацію?

Правові відносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються нормами Конституції України, Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Закону України від 02.10.1992 №2657-XII «Про інформацію», Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI та іншими актами законодавства.

Відповідно до статті 19 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Головного управління ДПС у Полтавській області, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути поданий:
– на поштову адресу:
36000, м. Полтава, вул. Європейська, 4;
– по факсу: (0532) 50-05-20;
– по телефону: (0532) 50-35-22;
– на електронну адресу: pl.publ@tax.gov.ua

Для спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати відповідну форму для подання запиту на отримання публічної інформації. Зазначену форму запиту можна отримати в органах ДПС або на офіційному веб-порталі ДПС, субсайтах органів ДПС офіційного веб-порталу ДПС у розділі “Публічна інформація”.

Ознайомитися з документами, їх копіями, зробити виписку з них, сфотографувати та записати на будь – який носій запитувачі публічної інформації можуть у спеціальних місцях органів ДПС у Полтавській області та приміщенні Головного управління ДПС у Полтавській області, за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Європейська, 4, каб.101.

Яка інформація є публічною?

Згідно із нормами статті 19 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

В розумінні статті 1 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Таким чином, основною ознакою публічної інформації є її попередня фіксація. Закон України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати нову інформацію шляхом пошуку, узагальнення та аналітичної обробки даних.

Які терміни надання відповіді на запит на публічну інформацію?

Відповідь надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом 5 робочих днів з дня надходження запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту на інформацію може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту на інформацію.

Інформація, що надається на запит на отримання публічної інформації, є безкоштовною. Але у разі необхідності виготовлення копій документів більше ніж 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, починаючи з 11 сторінки. У разі надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Чи має право податкова відмовити в наданні відповіді на запит на публічну інформацію?

У задоволенні запиту на отримання публічної інформації може бути відмовлено у випадках та порядку, передбачених статтею 22 Закону України 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Якщо питання, порушене в запиті, не відноситься до компетенції Державної податкової служби, такий запит буде в 5-ти денний термін перенаправлений розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

поширити новину: