Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи за попередні звітні періоди розповіли в

Державна-податкова служба України з метою формування єдиного підходу до застосування норм податкового законодавства листом від 19.05.2020 № 7547/7/99-00-04-05-02-08 повідомила про позицію ДПС (з урахуванням позиції Міністерства фінансів України) в частині правомірності подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – річна податкова декларація) за попередні звітні періоди, щодо яких від законодавчо встановленого граничного строку подання, відповідної річної податкової декларації пройшло більше 1095 днів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Відповідно до ст. 158 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно з п. 492 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Ця норма застосовується, до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Крім випадків, передбачених, податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою (п. 54.1 ст. 54 Кодексу).

Відповідно до абзацу першого п. 102.1 ст. 102 Кодексу крім випадків, визначених п. 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’зань платника податків у випадках, визначених

Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Відповідно до п.п. 102.2.1 п. 102.2 ст. 102 Кодексу грошове зобов’язання може бути нараховане без дотримання строку давності (1095 днів), якщо, зокрема, податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано.

Отже, чинним Кодексом не заборонено платнику податків подавати річну податкову декларацію у строки, що перевищують граничний строк визначення контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків (1095 днів), у разі якщо так декларація не була подана раніше.

Слід відмітити, що згідно з пунктом 1 розділу ХІХ Кодексу, він набрав чинності з 1 січня 2011 року. До набрання чинності Кодексом порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначався Законом України від 22 травня 2003 року № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб», наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 № 12 «Про затвердження Інструкції «Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю» та Декретом Кабінету Міністрів» України від 26.12.1992 № 13 «Про прибутковий податок з громадян», за відповідними ставками податку.

Враховуючи викладене, платник податку – фізична особа відповідно до вимог Кодексу має право подати річну податкову декларацію за формою та порядком, що діють на момент її подання (п. 48.1 ст. 48 Кодексу), та самостійно визначити податкові зобов’язання з доходів, отриманих у звітних періодах, починаючи з 01 січня 2011 року, без дотримання строку 1095 днів, у разі якщо така декларація не була подана раніше.

Разом з тим, у разі якщо платником податків подається до контролюючого органу річна податкова декларація за звітні періоди до 01 січня 2011 року, то таку декларацію слід вважати складеною з порушенням норм Кодексу через недостовірність обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду (п. 48.3 ст. 48 Кодексу) за результатами перевірки відповідно до п. 49.8 ст. 49 Кодексу, оскільки платник податку зобов’язаний подавати річну податкову декларацію згідно з вимогами п. 179.1 ст. 179 Кодексу, який відповідно до п. 1 розділу ХІХ набрав чинності 01.01.2011.

За звітні періоди до 01 січня 2011 року визначення грошового зобов’язання платника податків – фізичної особи зі сплати податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку) може бути здійснено лише контролюючим органом на підставі проведеної перевірки, у разі якщо таким платником податків не подано декларацію(ї) за звітні періоди до 01.01.2011.

Система Orphus