Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про особливості легальних трудових відносин з неповнолітніми розповіли у Держпраці Полтавщини

З настанням періоду літніх канікул неповнолітні мають бажання та змогу заробити у зв’язку з великою кількістю вільного часу. На жаль, неповнолітні працівники не знають про права та пільги, які гарантує їм держава.

Про особливості працевлаштування неповнолітніх працівників, які хочуть отримати додатковий дохід працевлаштувавшись офіційно на роботу у період канікул, розповіла головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Хоменко Анна Михайлівна.

“Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України) не виключенням є і неповнолітні, які мають рівне з іншими громадянами право на працю”, – говорить інспектор.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Проте, є і категорії робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років. До таких робіт належать: важкі роботи і роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземні роботи; роботи з підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми (ст. 190 КЗпП України).

Вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх

За загальним правилом прийняття та роботу осіб молодших 16 років не допускається.

Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Прийняття на роботу

Для укладення трудового договору неповнолітній подає до кадрової служби документи, зокрема: заяву про прийняття на роботу, паспорт (нагадуємо, що згідно з п. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 25.03.15 р. № 302, паспорт повинні отримувати всі громадяни України, яким виповнилося 14 років), довідку з ІПН,трудову книжку (за наявності), письмову згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює (якщо неповнолітньому від 14 до 16 років); документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію). Такий документ подається за необхідності, документ про стан здоров’я.

Оформлення трудового договору

З особами віком до 18 років трудовий договіру 2-х примірниках укладається у письмовій формі (ст. 24 КЗпП) один з яких залишається у неповнолітнього працівника. Потім видається наказ про прийняття співробітника на роботу.

Важливим нюансом є, те, що для неповнолітніх працівників при прийнятті на роботу випробувальний строк не встановлюють (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Також особливою умовою є те, що роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття неповнолітнього співробітника до органу ДПС до початку його роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП) та у процесі роботи повинен провести для працівника за свій рахунок інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Якщо неповнолітній працевлаштується вперше, то протягом 5 днів після його прийняття на роботу роботодавець повинен завести на нього трудову книжку (ст. 48 КЗпП).

Тільки після того, як вищеперераховані дії будуть виконані, то неповнолітній працівник може приступити до виконання свої трудових обов’язків.

Щодо робочого часу неповнолітнього працівника

Тривалість робочого часу неповнолітнього визначається відповідно до статті 51 КЗпП та, якщо неповнолітній навчається, — на підставі довідки з місця навчання. Якщо неповнолітній бажає працевлаштуватися на час канікул або вже не навчається, встановлюється скорочений робочий час. Його тривалість становить для осіб: віком 16-18 років — 36 годин на тиждень; від 15 до 16 років — 24 години на тиждень.

Якщо неповнолітній бажає працювати протягом навчального року у вільний від навчання час, необхідно врахувати, що робочий час таких працівників не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку, а саме для осіб: віком від 16 до 18 років — 18 годин на тиждень (половина від 36); віком від 14 до 16 років — 12 годин на тиждень (половина від 24).

Стосовно оплати праці неповнолітніх

Порядок оплати праці неповнолітніх передбачений статтею 194 КЗпП. Так, заробітну плату працівникам молодше 18 років, що працюють зі скороченою тривалістю щоденної роботи, виплачують у такому самому розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Працю неповнолітніх працівників, допущених до відрядних робіт, оплачують за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість робочого часу скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих. Оплату праці учнів загальноосвітніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Організації можуть встановлювати учням надбавки, доплати до заробітної плати відповідно до діючих положень про оплату праці.

Про тривалість відпустки неповнолітніх працівників

Щорічна основна відпустка для неповнолітніх працівників становить 31 календарний день (ч. 8 ст. 6 Закону «Про відпустки»).  Для неповнолітніх працівників передбачено можливість використовувати щорічну основну відпустку у зручний для них час. На підставі заяви до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві у перший рік роботи неповнолітнім надається щорічна відпустка повної тривалості.

Особливості звільнення неповнолітніх

Законодавство встановлює обмеження щодо звільнення працівників молодше вісімнадцяти років. Так, звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП)  Звільнення неповнолітнього працівника з певних підстав допускається як виняток і лише з обов’язковим працевлаштуванням. Йдеться про звільнення з підстав, зазначених у: пункті 1 статті 40 КЗпП (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників); пункті 2 статті 40 КЗпП (виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці); пункті 6 статті 40 КЗпП (поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу). Частково неповнолітні потрапляють і під гарантії ст.. 197 КЗпП, що встановлює імунітет від звільнення з ініціативи роботодавця у разі надання молоді першого робочого місця. З урахуванням норм цієї статті після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладах неповнолітньому у віці від 15 до 18 років перше робоче місце надають на строк не менше двох років.

Відповідно до ст. 198 КЗпП батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, якщо подальша робота загрожує його здоров’ю або порушує законні інтереси.

Тому, нагадуємо, що працюючи за укладеним трудовим договором найманий працівник, а особливо неповнолітній має велику кількість переваг, яких не мають неофіційно працевлаштовані громадяни України.

поширити новину: