Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Обчислення середньої заробітної плати: роз’яснення Держпраці

Щодо обчислення середньої заробітної плати надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Козубенко Богдан.

У випадках збереження за працівником середньої заробітної плати її розрахунок проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (далі – Порядок). 

Пунктом 1 Порядку визначено перелік випадків  його застосування.

Зокрема,Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках: а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які  мають  дітей,  або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;б) надання працівникам творчої відпустки; в) виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час; г) переведення  працівників  на  іншу  легшу  нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я; д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу; е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини; є) виплати вихідної допомоги, ж) службових відряджень; з) вимушеного прогулу; и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів;  і)звільнення працівників-донорів від роботи; ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків; й) тимчасового переведення працівника у  разі  виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу; л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати. Тобто, перелік випадків застосування Поряду №100 при обчисленні середньої заробітної плати не є вичерпним.

Пунктом 2 Порядку визначено вичерпний перелік випадків обчислення середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 12  календарних  місяців роботи, а саме, для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана  відповідна виплата.

Абзацом 6 пункту 2 Порядку визначено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з  інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається зрозрахункового періоду. 

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний  результат  перемножується на число календарних днів відпустки.

Згідно пункту 8 Порядку, нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на число  календарних  днів за цей період.

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства. 

поширити новину: