Ви тут:
Медицина Суспільство Україна 

1 квітня стартує другий етап медичної реформи

1 квітня стартує другий етап медичної реформи

Згідно із Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 1 квітня 2020 року стартує другий етап медичної реформи. Програма медичних гарантій – перелік безоплатних медичних послуг – запрацює у повному обсязі. Це шлях до забезпечення конституційного права громадян на безоплатну медичну допомогу від держави.

Програма медичних гарантій включає первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів (“Доступні ліки”), повідомляють у МОЗ.

Стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні. Тобто надання медичної допомоги при цих станах вимагає підвищення якості надання та зниження рівня захворюваності та смертності українців від цих видів захворювань.

Нова система фінансування системи охорони здоров’я, яку розбудовує НСЗУ, є особливо ефективною в умовах, коли країна змушена боротися з пандемією коронавірусу.

Національна служба здоров’я матиме договір з практично усіма комунальними медичними закладами, які надають весь спектр медичної допомоги. Прямий договір та механізм отримання коштів безпосередньо лікарнею дозволить швидко та ефективно розподіляти кошти саме туди, де вони будуть найбільше потрібні, – залежно від рівнів поширеності вірусу в різних регіонах України. А це дуже актуально в ситуації пандемії, яка постійно змінюється і вимагає все нових і нових ресурсів.

Пріоритетами вторинки стали:

  • лікування гострого інфаркту міокарда;
  • лікування гострого мозкового інсульту;
  • допомога при пологах; 
  • неонатальна допомога;
  • ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Новий керівник МОЗ Максим Степанов назвав одним з пріоритетів роботи на посаді, саме завершення медреформи.

“Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів», — наголосив Максим Степанов.

Вимоги до різних видів меддопомоги, яка надаватиметься пацієнтам та оплачуватиметься НСЗУ:

Екстрена медична допомога
Вимоги до екстреної медичної допомоги розроблені на основі Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги (схвалено Розпорядженням КМУ № 383-р від 22.05.2019 р.), Постанови КМУ № 1114 від 21.11.2012 р. “Про затвердження типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги”, Постанови КМУ № 1116 від 21.11.2012 р. “Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, Постанови КМУ № 1118 від 21.11.2012 р. “Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події”, Постанови КМУ № 1119 від 21.11.2012 р. “Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події”, наказу МОЗ України № 500 від 29.08.2008 р. “Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України”, наказу МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. “Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги”, наказу МОЗ України № 101 від 06.02.2014 р. “Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги”.

Первинна медична допомога
Вимоги до первинної медичної допомоги розроблені на основі наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» і відповідають чинним нормам договорів закладів, які надають первинну медичну допомогу, із НСЗУ.

Вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога:

Медичні послуги, які надаються в амбулаторних умовах

Амбулаторні медичні послуги включають лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання, планову стоматологічну допомогу дітям до 16 років, ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям, медичну реабілітацію (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг).
Окремо, в межах Програми медичних гарантій, виділено пакети пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень: гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія та мамографія. Цей напрям визначено пріоритетним у сфері охорони здоров’я у 2020-2022 роках. Пріоритетні послуги – це переважно дороговартісні обстеження, які відповідають міжнародним рекомендаціям до їх проведення. Підвищений тариф на оплату цих послуг сприятиме модернізації матеріально-технічного оснащення закладів і підвищенню якості надання медичної допомоги.
Окремим пакетом медичних послуг визначено лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Медичні послуги, які надаються в стаціонарних умовах

Кожен заклад, який відповідає вимогам, може укласти договір з НСЗУ на надання:

– хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, дитяча нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія;
– медичної допомоги, що передбачає надання допомоги дорослим та дітям із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: акушерство і гінекологія, алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія;
– спеціалізованої медичної допомоги жінкам при пологах і новонародженим, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді;
– спеціалізованої медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда.

Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, а також медична допомога жінкам при пологах, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді, визначено пріоритетними у сфері охорони здоров’я у 2020-2022 роках.

Саме тому до цих медичних послуг було розроблено окремі вимоги до їх надання.  Кожен пролікований у стаціонарних умовах випадок відповідно до основного діагнозу пацієнта та проведеного втручання буде віднесено до окремої діагностично-спорідненої групи (ДСГ).

Окремими пакетами медичної допомоги передбачено:

– діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
– діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
– психіатрична допомога дорослим та дітям;
– діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом;
– діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;
– лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

Паліативна медична допомога

Вимоги до паліативної медичної допомоги включають:
– надання паліативної допомоги дорослим та дітям, що надаються в стаціонарних умовах;
– надання паліативної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами.

Ці вимоги не включають паліативну допомогу, надання якої передбачено Наказом МОЗ України № 504 від 19.03.2018 р. “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”.

Медична реабілітація

Вимоги до послуг з медичної реабілітації передбачають надання стаціонарної чи амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам при захворюваннях у підгострому та відновному періодах, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:
– дорослим і дітям від трьох років з ураженнями нервової системи;
– дорослим і дітям від трьох років з ураженнями опорно-рухового апарату;
– дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.

Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах.

Система Orphus