Ви тут:

Про внесення запису до трудової книжки у разі не отримання її працівником в день звільнення розповіли в Управлінні Держпраці

Про внесення запису до трудової книжки у разі не отримання її працівником в день звільнення розповіли в Управлінні Держпраці

Щодо внесення запису до трудової книжки у разі не отримання її працівником в день звільнення надав роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Лях.

Порядок оформлення трудових книжок працівників установлений Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджено наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. №58 , зареєстрованим у Мін’юсті України 17.08.93 р. за №110 (далі – Інструкція). 

Записи в трудовій книжці при звільненні або  переведенні на іншу роботу повинні провадитись  у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням  на відповідну статтю, пункт закону.

Усі  записи  в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення,  а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання  наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

У разі затримання видачі трудової книжки  у день звільнення з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. 

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому п.2.10 Інструкції.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то
власник або  уповноважений  ним орган в цей  день надсилає йому
поштове повідомлення  із вказівкою про необхідність   отримання
трудової книжки.

Система Orphus