Ви тут:

У ГУ ДПС Полтавщини заохочують добровільно сплачувати єдиний внесок на соціальне страхування

У ГУ ДПС Полтавщини заохочують добровільно сплачувати єдиний внесок на соціальне страхування

Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закону України від 08.07.10 р. №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня” (далі – Закону №2464) платниками, які мають право на добровільну сплату ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, є особи, які досягли 16-річного віку та не перебу­вають у трудових відносинах з роботодавцями, та не нале­жать до платників ЄВ, та­ких, як фізичні особи – підприємці незалежно від системи оподаткування та самозайнятих осіб, а також членів фермерських госпо­дарств (пп. 4, 5 та 5 прим. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464), у тому числі іноземці та осо­би без громадянства, які пос­тійно проживають або пра­цюють в Україні, громадя­ни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжна­родними договорами, зго­да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, — на загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Згідно з ч. 2 ст. 10 вищезазначеного Закону особи беруть доб­ровільну участь у системі загальнообов’язкового дер­жавного соціального стра­хування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у сис­темі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Для укладання договору громадянину необхідно звернутися до управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів, Головного управління ДПС у Полтавській області з заявою відповідної форми, передбаченої чинним законодавством. Наприклад, мешканці Полтави звертаються до Управління у м. Полтаві Головного управління ДПС у Полтавській області.

Податковим органом, що отримав заяву після перевірки відомостей, зазначених у заяві, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня її отримання укладається договір про добровільну участь, у якому зазначаються, зокрема, строк дії договору, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Система Orphus