Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розповіли в Управлінні Держпраці Полтавщини

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків надала роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Алла Маковій. Зокрема, вона пояснила, що відповідно до ст. 24 Конституції України  громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

“Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”,- зауважила держінспектор.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:
– наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
– спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг;
– створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;
– правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Згідно ст. 21 КЗпП України забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.