Ви тут:
Полтавщина прес-конференція Суспільство 

Про декларування доходів та податкову знижку розповів полтавцям Сергій Садовий

Про декларування доходів за 2018 рік та право на податкову знижку розповів полтавцям, під час веб-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий.

Термін подання декларації громадянами з метою отримання права на податкову знижку за 2018 рік  закінчується 31 грудня 2019 року. Безліч платників податків вже отримали роз’яснення з даного питання, але запитання продовжують виникати.

Скажіть, будь ласка, чи можна до складу податкової знижки включити витрати, понесені фізичною особою на лікування протягом 2018 року? 

Оскільки станом на 1 січня 2019 року Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» чинності не набрав, податкова знижка по витратах, понесених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2018 року платникам не надається. 

Чи може фізична особа включити до податкової знижки за звітний рік суму страхових платежів, сплачених за договором довгострокового страхування одним платіжним документом за місяці поточного та майбутнього років? 

Добрий день. Відповідно до вимог податкового законодавства платник податку може включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2018 року фактично здійснені ним протягом минулого року витрати на сплату страхових платежів за договорами довгострокового страхування як такого платника податку так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): 

а) при страхуванні платника податку у 2018 році – 2470 грн. (у розрахунку на місяць); 

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї у 2018 році – 2470 грн. х 50 відс. = 1235 грн. (у розрахунку на місяць). 

Оскільки до податкової знижки за 2018 рік дозволено включати суми витрат, понесених платником податку за договорами довгострокового страхування протягом звітного податкового року, то при включенні до податкової знижки за звітний рік слід враховувати суму витрат (частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць страхування протягом якого діяв договір страхування понесених платником, саме у 2018 році. 

Чи може чоловік скористатись правом щодо включення до податкової знижки суму витрат на  оплату допоміжних репродуктивних технологій, якщо дружина не працює? 

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України повнолітня жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством. 

Згідно податкового законодавства, до переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, відноситься сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. 

Отже, платник податку чоловічої статі має право на отримання податкової знижки щодо витрат, понесених на оплату допоміжних репродуктивних технологій, наданих дружині платника податків, але сплачених таким платником (чоловіком) з врахуванням вищезазначених обмежень. 

Чи має право скористатися податковою знижкою за іпотечним кредитом один із членів подружжя за вибором, якщо об’єкт іпотеки перебуває у спільній власності? 

Згідно з пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, частину суми процентів, сплачених таким платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ. 

Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. Таке право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. 

Таким чином, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той із подружжя, який є позичальником такого кредиту. 

Які нововведення для декларантів, що мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки? 

Розширено коло осіб, які  мають право на податкову знижку. Мова йде про громадян, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Також матимуть право на податкову знижку платники, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом), що сплачують орендну плату  за житло (за умови оформлення оренди відповідно до вимог чинного законодавства). 

Як самостійно розрахувати податкову знижку за навчання? 

База оподаткування визначається шляхом зменшення річної суми нарахованої зарплати на суму податкової соціальної пільги  за її наявності. Інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованої податкової соціальної пільги та утриманих податку на доходи фізичних осіб і військового збору,  фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця. 

На підставі підтверджувальних документів (квитанцій, чеків) визначається сума витрат платника податку – резидента, дозволених для включення до декларації. Далі, розрахунок проводиться за формулою розписаною у податковій декларації. 

Скажіть будь ласка, які існують способи подання декларації? 

Податкову декларацію про майновий стан і доходи платник податків може подати в один з трьох способів: 

    1) особисто або уповноваженою на це особою; 

    2) надісилати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

    3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу. 

Звертаю Вашу  увагу на те,  що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації,  а при поданні податкової декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. 

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна. 

Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати громадянин до контролюючого органу, щоб скористатися правом на податкову знижку, щодо суми коштів, сплачених за навчання?

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення) тощо.

Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.

Чи має право скористатись податковою знижкою за навчання дитини один із батьків, який фактично здійснив оплату за її навчання, якщо договір укладений між навчальним закладом та дитиною та квитанції на оплату оформлені на ім’я дитини, при цьому дитина протягом звітного року не працювала?

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених для включення  податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Слід зазначити, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набрав чинності 01.01.2017, скасовано вимогу щодо права платника податків на податкову знижку за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення, лише у разі, якщо такий член сім’ї не одержує заробітної плати.

При цьому до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). Також у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Відповідно до Закону України від 05 квітня 2001 № 2346 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платник – це особа, з рахунка якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів. Суб’єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем. Отже, якщо в документах на переказ коштів в даних платника зазначено дані дитини, то така особа є ініціатором переказу коштів.

Отже, не залежно від того працює чи ні дитина, яка за даними документів на переказ коштів здійснювала витрати на навчання, батьки такої дитини не мають право на податкову знижку.

Чи можна скористатися податковою знижкою за витратами, понесеними протягом попередніх років?

Відповідно до пп.166.4.3 п.166.4 ст.166 Податкового кодексу України: якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Протягом якого періоду повернуть суму, визначену у податковій декларації внаслідок застосування податкової знижки?

Відповідно до п.179.8 ст.179 Податкового кодексу України: сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Яку адресу зазначати у податковій декларації про майновий стан і доходи,     у разі, якщо відбулось перейменування назви вулиці, міста, селища тощо?

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Податковим кодексом України строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. При цьому, податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків повинен зазначити в податковій декларації актуальні дані про адресу місця проживання, за якою здійснюється листування з платником. 

поширити новину: