Ви тут:
Освіта Полтавщина Суспільство 

Як зарахувати дитину до 1 класу: роз’яснення фахівців системи БВПД Полтавщини

Стаття 53 Конституції України гарантує право кожного на освіту. Крім того, Основний закон визначає, що повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Закон України «Про освіту» визначає, що початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Кожна особа має право здобувати початкову й базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний і наближений до місця проживання особи.

Алгоритм дій батьків для того, щоб влаштувати свою дитину до першого класу, роз’яснюють фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування й переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367.

Для зарахування до 1 класу батькам необхідно надати заяву про зарахування за відповідним зразком.

До такої заяви додати копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа) та оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади рекомендовано щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому документів, необхідних для зарахування, визначати дату початку їх приймання. Такий строк не може бути меншим за один місяць.

Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та вищезазначені документи подаються до відповідного закладу одним із батьків дитини особисто до 31 травня.

Крім того, заяви про зарахування й документи до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

Звертаємо увагу, що місце проживання дитини або її батьків (одного з її батьків) та місце реєстрації їхнього проживання не є тотожними поняттями, тому практика використання місця реєстрації як єдиного можливого підтвердження відповідного місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування. Зазначене вище підтверджується, зокрема, абзацом другим статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», згідно з яким реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією України, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

При прийомі документів, що підтверджують факт проживання дитини на території обслуговування відповідного закладу слід керуватися пунктом 8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини має бути надано один із таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

•        паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

•        довідка про реєстрацію місця проживання особи;

•        довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

•        документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;

•        рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

•        документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо);

•        довідка про проходження служби у військовій частині;

•        акт обстеження умов проживання;

•        інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

•        до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

•        до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;

•        до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Впродовж двох робочих днів із дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти):

•        список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

•        оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

•        інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

•        наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості й відкритості.

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений із прозорого матеріалу (далі – пристрій), з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо (далі – жеребки).

Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.

Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає жеребок із пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованому в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє й оголошує усім присутнім учасникам жеребкування і членам комісії його зміст. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.

Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

Після діставання останнього жеребка голова або однин із членів конкурсної комісії оголошує результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який підписують усі члени конкурсної комісії та він є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

Додатково повідомляємо, що отримати безоплатну правову допомогу й захистити свої права ви зможете, звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88.

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 54, тел. (05366) 3-00-38.

Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська 17, тел. (05361) 77-479.

Крім того, інформуємо, що діє єдиний номер контакт-центру безоплатної правової допомоги 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

Перейти до вмісту