Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Завдяки фахівцям Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, змінили спосіб стягнення аліментів на утримання дитини

До Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася мешканка міста Полтави з проханням допомогти їй змінити спосіб стягнення аліментів з чоловіка на утримання малолітньої дитини.

Фахівцями Центру, на підставі наданих жінкою документів, було встановлено належність заявниці до категорій осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, визначених в ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Після цього директором Центру було прийнято рішення про уповноваження начальника відділу представництва Ірину Сидоренко надавати жінці вторинну правову допомогу, яка полягає у складанні процесуальних документів та здійснення представництва інтересів клієнта у суді.

На підставі зібраних документів, на яких ґрунтувалися позовні вимоги, було подано до суду позов про зміну способу стягнення аліментів.

Позовні вимоги були мотивовані тим, що позивач з 2007 року перебувала у шлюбі з відповідачем. Рішенням Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2014 року шлюб між ними було розірвано. В період перебування у шлюбі в подружжя народився син, на утримання якого рішенням Київського районного суду м. Полтави від 18.01.2016 року присуджено стягнення з відповідача на користь позивача аліменти в розмірі 700 грн. щомісячно.

Син зареєстрований та проживає разом із матір’ю, батько виконує рішення суду, сплачує аліменти виключно в присудженому розмірі. Однак, на даний момент сума сплачуваних аліментів на утримання сина не дозволяє забезпечити належних умов життя дитини, необхідних для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку сина.

Крім того, з часу присудження аліментів на даний момент значно зріс прожитковий мінімум для малолітньої дитини, що має суттєве значення, оскільки, відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України (далі – СК України), розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини, і мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Відповідно до ст.ст. 141155180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності, проживання батьків окремо від дитини не звільняє їх від обов’язків щодо дитини.

Згідно ч. 3 ст. 181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Право вимагати заміни розміру аліментів шляхом зміни способу присудження аліментів не може заперечуватись, адже можливість вибору способу присудження аліментів з огляду на мінливість життєвих обставин, зазначених ст.182-184 СК України, не може обмежуватись разовим збільшенням.

З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів, визначений у певній твердій грошовій сумі та навпаки).

Згідно п. 1 ст. 18, п.п. 1,2 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, яка ратифікована постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року, держави-учасниці докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування. Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Згідно ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства», кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за створення необхідних умов для всебічного розвитку дитини відповідно до законів України.

Враховуючи положення ч.1 ст.3 Конвенції про права дитини, ч.7,8 ст.7 Сімейного Кодексу України, при вирішення будь-яких питань щодо дітей, суд повинен виходити з якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Частиною 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, визначений розмір аліментів із розрахунку: на одну дитину однієї чверті, на двох дітей однієї третини, на трьох і більше дітей половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Враховуючи викладене та з метою найкращого забезпечення інтересів дитини, його фізичного, розумового, духовного розвитку, було заявлено позовні вимоги про зміну способу стягнення аліментів з твердої грошової суми в розмірі 700 гривень щомісячно на ¼ частку від заробітку відповідача, але не менше мінімального рекомендованого законодавством розміру аліментів на одну дитину, який становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Однак, в судовому засіданні чоловік надав відомості про свої доходи за попередній рік, які були на рівні мінімальної заробітної, тож суд не знайшов підстав для визначення мінімального обмеження сплачуваних аліментів на рівні рекомендованого законодавством прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відтак, позовні вимоги було задоволено частково: змінено спосіб стягнення аліментів на утримання малолітнього сина з твердої грошової суми на 1/4 частину від усіх видів доходів (заробітку) відповідача, але не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, звернувшись до Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).