Ви тут:
Оголошення Полтавщина Суспільство 

Кременчуцька міськрада шукає кандидатів у присяжні Автозаводського та Крюківського районних судів

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного районного суду міста Кременчука, та виявили бажання бути присяжним, можна подавати до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (пл. Перемоги,2, каб. 521) наступні документи:

  1. Заява за зразком про включення до списку присяжних відповідного районного суду міста Кременчука.
  2. Ксерокопія паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації/проживання кандидата в присяжні).
  3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
  4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного (довідка з наркологічного та психоневрологічного диспансерів).

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 74-38-47.

З Р А З О К

Кременчуцька міська рада

Іваненка Івана Івановича

вул. Прорізна, 15, кв. 4

м. Кременчук, 39600

(постійне місце проживання)

067-000-00-00

(контактний номер телефону)

Заява

Прошу обрати мене до складу присяжних Автозаводського (або Крюківського) районного суду м. Кременчука. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою проведення процедури розгляду моєї кандидатури для включення до складу присяжних.

Додатки на ___ арк.

______________                                                                  ______________

               (дата)                                                                                                                                   (підпис)

Документи приймають до 30 березня 2019 року.

Довідкова інформація:

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1)   визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2)   мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;

3)   мають не зняту чи непогашену судимість;

4)   є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5)   на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6)   досягли 65 років;

7)   не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку народних засідателів, не може залучатися до розгляду справи як присяжний і навпаки.

Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

На час виконання присяжними обов’язків у суді, за місцем основної роботи за ними зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.