Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про проведення атестації робочих місць за умовами праці розповів держінспектор Полтавщини

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі – Порядок № 442), атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає наказ, яким затверджує склад (голову, секретаря та членів) постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби – склад цехових (структурних) атестаційних комісій.

Про склад та повноваження комісії для проведення атестації робочих місць за умовами праці інформує Гаркава Н.В., головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області.

Згідно із змінами, внесеними до Порядку № 442, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №741, до складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а вразі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

До складу атестаційної комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці тощо. Також можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок.

Згідно п.2.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Мінпраці України і головним державним санітарним лікарем України від 01.09.1992 р., атестаційна комісія:

здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;
формує необхідну правову і нормативно-довідкову базу і організує її вивчення;
організує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлікацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організує їх дослідження;
прогнозує та виявляє створення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
установлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) відповідність найменування професій і посад, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилення професія (посада) приводиться у відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній роботі;
складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць;
проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;
організовує розробку заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників;
виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.

Згідно п.4.Порядку № 442, відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.