Ви тут:
Медицина Оголошення Суспільство Україна 

МОЗ України запрошує до співпраці експертів для супроводу державних закупівель

Щорічно Міністерство охорони здоров’я України проводить централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення потреб громадян за бюджетними напрямками. У 2019 році на закупівлі передбачено 6,6 млрд грн за 40 напрямками, йдеться про більше ніж 1000 позицій.

Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів — це складний і багатокомпонентний процес. Варто розуміти, що міжнародні партнери (Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ООН, Crown Agents), які здійснюють закупівлі препаратів для України,  отримують вже сформований перелік лікарських засобів та медичних виробів. Цьому передує тривала робота із формуванням номенклатури та всі інші дії, що виникають в ході закупівель. До цього процесу залучаються експерти з відповідних напрямів – це лікарі та інші фахівці в охороні здоров’я. Від злагодженої роботи експертів та фахівців залежить оперативність та якісні показники лікарських засобів, що закуповуються.

Задача провідних фахівців та експертів –  чітко описати і оцінити чимало факторів, що  впливають на формування номенклатур: наявне фінансування, протоколи лікування, кількість пацієнтів, реальну потребу у препаратах, їхнє дозування та форми випуску, в якій їх треба закуповувати тощо.  

Крім того, для забезпечення прозорості процесу та врахування реальних потреб пацієнтів до цього процесу долучаються представники громадських організацій/об’єднань/фондів, які беруть участь в роботі груп експертів.

У зв’язку зі зміною підходів до організації державних закупівель Міністерство охорони здоров’я України оголошує початок формування груп експертів та фахівців, що долучаються до роботи Постійної робочої групи з питань профільного супроводу державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Заявки можуть подати як провідні фахівці у вказаних напрямках закупівлі ліків та медичних виробів, так і представники громадських організацій/об’єднань/фондів.

Вимоги до провідних фахівців Групи експертів та необхідні документи:

 • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація» або «Медицина» та наявність спеціальності, що відповідає напрямку роботи Групи експертів, та мають стаж роботи за фахом не менше 3 років або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом, що відповідає напрямку роботи Групи експертів не менше 3 років та виконання посадових обов’язках безпосередньо пов’язаних з   напрямом роботи Групи експертів (зазначається в резюме);
 • підтвердження досвіду здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів або виробів медичного призначення (зазначається в резюме);
 • володіння англійською мовою на рівні достатньому для опрацювання матеріалів, що необхідні для прийняття рішень за напрямом роботи Групи експертів буде перевагою (зазначається в резюме);
 • резюме;
 • надання згоди на залучення в якості провідного фахівця до складу Групи експертів за відповідним напрямом, наведеної у додатку до цього наказу; (надається у разі обрання);
 • надання розписки про нерозголошення відомостей, що отримані під час  обговорення питань, що передують прийняттю рішень, та про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, наведеної у додатку до цього Положення;   (надається у разі обрання);
 • надання згоди про обробку персональних даних.

Вимоги до представників інститутів громадянського суспільства

Під представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) розуміється представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України у сфері, що пов’язана з напрямком роботи Групи експертів, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу Групи експертів та фахівців не можуть бути обрані представники ІГС, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, та місцевого самоврядування.

Для участі в роботі Групи експертів від ІГС до МОЗ України подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому статутними документами ІГС, про делегування для участі в відповідній Групі експертів;
 • резюме;
 • витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про результати діяльності ІГС, яка включає в себе: річний звіт та/або відомості про проведені заходи та/або реалізовані проекти та/або виконані програми та/або друковані видання
 • джерела та розмір отриманого фінансування за останні три роки за підписом керівника організації;
 • згода на залучення в якості представника ІГС до Групи експертів за відповідним напрямом, наведену у додатку  цього Положення (надається у разі обрання);
 • розписка про нерозголошення відомостей, що отримані під час обговорення питань, що передують прийняттю рішень, та про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, наведену у додатку  цього Положення. (надається у разі обрання)
 • згода на обробку персональних даних

Основні завдання групи експертів і фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України із профільного супроводу державних закупівель

 1. Розробка пропозицій до номенклатури лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за кошти державного бюджету у відповідному бюджетному році (Номенклатура).
 2. Розробка та передача на погодження ДП “Медичні закупівлі України” технічного завдання до предмету закупівлі та змін до них.
 3. Надання пропозицій щодо використання бюджетних коштів за напрямами лікування на відповідний бюджетний рік.
 4. Надання фахових пропозицій по технічним питанням закупівлі лікарських засобів та медичних виробів
 5. Розгляд інших питань, що виникають в процесі проведення закупівель, у тому числі, які здійснюються із залученням спеціалізованих організацій за дорученням Постійної робочої групи МОЗ (ПРГ).

Умови залучення до груп експертів та фахівців представників лікарської спільноти (провідних фахівців)

 • Заповнення заявки за посиланням: https://goo.gl/VE7mBW
 • Надання згоди на залучення в якості провідного фахівця до складу Групи експертів за відповідним напрямом (надається у разі обрання);
 • Надання розписки про нерозголошення відомостей, що отримані під час  обговорення питань, що передують прийняттю рішень, та про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів (надається у разі обрання).

Умови залучення до груп експертів та фахівців представників інститутів громадянського суспільства

 • Заповнення заявки за посиланням: https://goo.gl/JwEPqB
 • надання згоди на залучення в якості представника ІГС до Групи експертів за відповідним напрямом (надається у разі обрання);
 • надання розписки про нерозголошення відомостей, що отримані під час обговорення питань, що передують прийняттю рішень, та про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів  (надається у разі обрання).

Дедлайн подачі заявок – 07 березня, 18.00 год

Система Orphus