Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

В Управлінні Держпраці Полтавщини розповіли про атестацію робочих місць за умовами праці

Віднесення виробництв, робіт, професій та посад до категорії із шкідливими умовами праці та визначення права на пільги і компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92р. №442 (із змінами)(далі – Прядок №442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41.

Згідно з пунктом 1 Порядку №442, атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до пункту 4 Порядку №442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на пять років.

До складу атестаційної комісії включається представник первинної профспілкової організації, а в разі відсутності – уповноважена найманими працівниками особа.

Позачергово атестація може проводитись у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу.

Правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці; Списки №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016р. № 461; Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290; Перелік виробництв, цехів, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163, тощо.

Якщо виробництво, робота, професія, посада передбачена одним із названих нормативно-правових актів, тобто належить до робіт із шкідливими і важкими умовами праці, такі працівники користуються правом на пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації.

Згідно статті 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально – профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до п.10 Порядку №442, результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації .

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.

поширити новину: