Ви тут:
Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення Управління Держпраці про право працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, які гарантовані державою

Право працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, які гарантовані державою, інформує головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.

Статтею 43 Конституції України держава гарантує право кожного на працю та створює умови для повного здійснення громадянами цього права. Кожен працюючий має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Якщо виконувана працівниками робота пов’язана із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, працівник має право на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно – оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Також, право працівників на пільги за роботу із шкідливими умовами праці передбачене деякими статтями Кодексу Законів про працю, а саме:

статтею 51, щодо встановлення скороченої тривалості робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці;

статтею 76, щодо надання щорічної додаткової відпустки працівникам із шкідливими і важкими умовами праці;

статтею 100, щодо встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

статтею 166, щодо безплатної видачі працівникам за встановленими нормами молока або іншіх рівноцінних харчових продуктів на роботах з шкідливими умовами праці, тощо.

Порядок надання зазначених пільг і компенсацій встановлюється законодавчими та нормативно – правовими актами України.

З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах провадиться на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461; Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290; Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. № 163 та інші.

Наявність виробництва, роботи, професії, посади хоча б в одному із названих документів, дає право працівникові на пільги і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці – за результатами проведення атестації робочих місць.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на керівника підприємства, організації.

Система Orphus