Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про соціальні послуги для сімей з дітьми розповіли у Регіональному центрі БВПД

Повний і всебічний розвиток особистості дитини, створення необхідних умов для реалізації та захисту її прав і свобод – пріоритетне завдання будь-якої сучасної демократичної та правової держави. Законодавством України захист прав дітей, їх благополуччя визнаються загальнодержавними стратегічними пріоритетами.

З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки розвитку відповідального батьківства у нашій державі запроваджені наступні соціальні послуги для сімей з дітьми. Так, з 1 вересня 2018 року при народженні дитини, але не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини батькам надається одноразова натуральна допомога «пакунок малюка».

Законодавчими новаціями також передбачена така нова соціальна послуга «муніципальна няня», яка запроваджується в Україні з 1 січня 2019 року та полягає у відшкодуванні послуги з догляду за дитиною до трьох років у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, на умовах співфінансування з різних бюджетів.

Як же скористатися цими соціальними послугами за рахунок держави і які кроки слід зробити консультують фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

«Пакунок малюка» є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька – родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

Право на отримання такої допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

Допомога «пакунок малюка» видається її отримувачам під час народження/виписки дитини у пологовому будинку або за місцем проживання/перебування новонародженої дитини не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня її народження.

Допомога «пакунок малюка» надається на кожну новонароджену дитину.

У разі відсутності на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку допомоги «пакунок малюка» видається довідка про те, що зазначену допомогу в пологовому будинку не видано.

У разі народження дитини за межами України або вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації допомога «пакунок малюка» видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини на підставі особистої письмової заяви отримувача допомоги «пакунок малюка» та копії свідоцтва про народження дитини.

Патронатному вихователю може бути видано допомогу «пакунок малюка», якщо він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня народження.

Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, допомога «пакунок малюка» надається батьку або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.

Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допомога «пакунок малюка» надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

У разі коли у матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, пологовий будинок залучає фахівців із соціальної роботи для надання матері соціальних послуг з метою оформлення/відновлення таких документів. При цьому допомога «пакунок малюка» надається батьку або родичам такої дитини, а у разі їх відсутності – матері новонародженої дитини.

Увага! Отримання допомоги «пакунок малюка» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини. Вартість отриманої допомоги «пакунок малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Ще одна із соціальних послуг для батьків це послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – послуга «муніципальна няня»), яка спрямована на підтримку батьків/опікунів дитини для забезпечення догляду за їхньою дитиною до трьох років.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець / юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми, за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Отримувачем послуги «муніципальна няня» є батьки, опікуни дитини. Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та уклали угоду / договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Звертаємо вашу увагу, що компенсація послуги «муніципальна няня» не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» протягом місяця після укладення угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

• заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
• копію угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
• підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
• свідоцтва про народження дитини;
• сторінок паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
• документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;
• рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі/угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» проводиться щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Отримувач компенсації послуги «муніципальна няня»(батьки, опікуни) дитини:

• щомісяця до 5 числа подає письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років;
• протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору / угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

Після подання підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги «муніципальна няня» поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року(з січня по червень – 1 626 грн.), за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею.

Додатково повідомляємо, що державна допомога у сім’ї залишається, жодних зобов’язань виходити із декретної відпуски через «муніципальну няню» також немає. На компенсацію за послугу можуть розраховувати як батьки, які працюють, так і ті, хто перебуває у декретній відпустці.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Отримати фахову правову допомогу громадяни можуть звернувшись до відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Перший полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Міщенка, 2, тел. (0532) 50-27-22.

Другий полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40.

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 54, тел. (05366) 3-00-38.

Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги   знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська 17 (у дворі суду), тел. (05361) 61-120.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103, який обслуговується Всеукраїнським контактним центром системи безоплатної правової допомоги. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Перейти до вмісту