Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення Управління Держпраці Полтавщини про пільги для співробітників аптек

Про пільги для співробітників аптек інформує головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Людмила Чумак.

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень.

Як зазначено в ст. 51 КЗпП України, скорочена тривалість робочого часу, встановлена в тому числі для працівників, зайнятих на роботах зі  шкідливими умовами праці, становить не більш ніж 36 год на тиждень.

Розділом 33 «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2001 № 163 (далі — Перелік), передбачено скорочену тривалість робочого часу (36 год.) для працівників аптек (у тому числі тих, що перебувають у штаті установ охорони здоров’я та соціального забезпечення), працівників аптечних баз та складів.

Скорочена тривалість робочого часу, згідно із зазначеною в Переліку тривалістю, встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

Таким чином, підприємства мають встановлювати скорочений робочий тиждень працівникам професія, посада чи робота яких зазначена в  Переліку. Незалежно від форми власності аптеки, 36-годинний робочий тиждень встановлюється для працівників , що виконують роботи зазначені у Переліку.

У той же час наказом Мінстерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122 затверджено Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (далі — Порядок). Він передбачає, що працівникам, професії та посади яких не  зазначені в  Переліку, але які в  окремі періоди робочого часу працюють на виробництвах, у цехах, за професіями і на посадах, наведених у Переліку, скорочена тривалість робочого часу встановлюється у ці дні тієї самої тривалості, як і працівникам, постійно зайнятим на цій роботі.

Пункт 9 Порядку передбачає, що скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.  Така атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестація робочих місць проводиться в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України № 442 результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для надання інших пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Згідно з  постановою Кабінета Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (далі – Списки) працівники аптек, мають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів. Зокрема, розділ XVIII «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» додатку 2 Списків закріплює таке право на додаткову відпустку за особливий характер праці для професій і посад, зазначених в цьому розділі, за умови фактичної зайнятості на роботах з особливим характером праці на менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

поширити новину: