Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення щодо компетенції Європейського Суду з прав людини, порядок звернення, контроль за виконанням рішення

Європейський суд з прав людини — одна з інституцій Ради Європи, створена 21 січня 1959 року для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини, ратифікованої 1953 року. Розташований у Страсбурзі (Франція).

Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган, який покликаний перевіряти дотримання державами-членами Ради Європи прав та гарантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Дане завдання Суд виконує, розглядаючи скарги, подані громадянами або, в деяких випадках – державами.

Суд розглядає міждержавні заяви та індивідуальні звернення, а також наділений повноваженнями щодо надання консультативних висновків щодо тлумачення Конвенції та протоколів до неї. Індивідуальні заяви можуть подаватися будь-якою особою, групами осіб, юридичними особами або неурядовими організаціями, які вважають, що їхні права чи свободи, гарантовані Конвенцією, було порушено державою.

Під час розгляду звернень Суд вирішує питання про те, чи справді держава в особі її органів влади або посадових осіб допустила порушення взятих на себе зобов’язань в межах Конвенції та протоколів до неї. Європейський суд з прав людини розглядає заяви щодо порушень лише тих прав та свобод, що гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини.

Будівля Європейського суду з прав людини

Звернення за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини можливе за умов:

  • якщо особою вичерпано усі доступні ефективні національні засоби юридичного захисту;

  • якщо не пропущений строк звернення до Суду (строк звернення – протягом шести місяців з дня ухвалення остаточного рішення національного суду, яке не підлягає оскарженню);

  • якщо справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і не використано іншого міжнародного механізму захисту права.

Особа має лише шість місяців від дати прийняття остаточного рішення на національному рівні, впродовж яких можете подати заяву до Суду.

Обов’язковою передумовою для звернення до Суду є використання усіх доступних ефективних національних засобів юридичного захисту.

Звернутись до Суду можна або звичайним листом, в якому необхідно чітко викласти суть скарги (в такому разі Вам буде надіслано формуляр заяви, який потрібно заповнити), або одразу надіслати заповнений формуляр заяви, який можна знайти на офіційному сайті Суду. Лист і/або заповнений формуляр заяви потрібно надіслати за адресою:

The Registrar European

Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France.

Формуляр онлайн-заяви можна знайти на офіційному сайті Суду (www.echr.coe.int/applicants). Писати заяву до суду можна однією із офіційних мов ДЕРЖАВ, що ратифікували Конвенцію. Заяву розглядають письмово, розгляд – безкоштовний.

Належно оформлена заява, яка надходить до Суду, оцінюється на предмет її прийнятності до розгляду. Якщо заяву попередньо було визнано прийнятною, Суд повідомляє державу-відповідача про подання заяви і просить надати позицію Уряду щодо викладених у заяві обставин. За результатами розгляду справи по суті Суд або встановлює відсутність порушення державою-відповідачем порушення Конвенції та протоколів до неї, або визнає порушення державою-відповідачем положень Конвенції і протоколів до неї. Одразу після ухвалення рішення, палата надсилає його сторонам із роз’ясненням права на оскарження.

Сторони можуть у разі незгоди з рішенням палати оскаржити його протягом трьох місяців до Великої палати. У зв’язку з великим навантаженням, розгляд заяви може починатися лише через рік після її надходження.

Рішення Суду підлягає виконанню з дня, коли воно набуває статусу остаточного. Порядок виконання рішень Суду в Україні визначається Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Виконання рішення Суду може полягати у трьох аспектах:

  • виплаті відшкодування,

  • вжитті додаткових заходів індивідуального характеру,

  • заходів загального характеру, спрямованих на попередження випадків аналогічних порушень у майбутньому.

Контроль за належним виконанням рішень Європейського суду з прав людини здійснює Комітет міністрів Ради Європи.

За наданням роз’яснень та консультацій можна звернутися до Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Міщенка, 2, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 або за тел. (0532)50 27 22

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 звінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

Перший полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги