Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Підстави припинення договору оренди землі, – Олег Тимченко

Відносини, що виникають у сфері оренди землі регулюються Земельним кодексом України (далі – ЗК України), Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі» (далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також укладеним між сторонами договором оренди землі.

Відповідно до статті 31 Закону визначено правові підстави припинення договору оренди землі, а саме такими підставами є:

 • закінчення строку, на який його було укладено;

 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

 • смерті фізичної особи – орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

 • ліквідації юридичної особи – орендаря;

 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

 • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

 • припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

При цьому, зазначений перелік підстав не є вичерпним.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

В односторонньому порядку розірвання договору оренди землі можливе лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено в договорі оренди землі. Слід відмітити, що переважна більшість укладених договорів оренди не містять у своєму тексті право розірвання договору в односторонньому порядку.

Крім того, статтею 141 ЗК України також встановлені підстави припинення права користування земельною ділянкою, а саме:

 • добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

 • вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених ЗК України;

 • припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

 • систематична несплата земельного податку або орендної плати;

 • набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

 • використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини.

Стаття 143 ЗК України встановлює можливість примусового припинення права на земельну ділянку, а саме:

 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

 • неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами та інше) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

 • конфіскація земельної ділянки;

 • примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

 • примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов’язаннях власника цієї земельної ділянки;

 • невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених ЗК України.

Крім того, слід зазначити, що законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачена обов’язкова державна реєстрація як виникнення, переходу, так і припинення речових прав на нерухоме майно.

При цьому, державна реєстрація припинення права оренди здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Звертаємо увагу на те, що у сфері державної реєстрації закріплений принцип «екстериторіальності», який полягає у проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах області.

Начальник ГТУЮ у Полтавській області Олег Тимченко

поширити новину: