Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

«Кошти, помилково або надміру зараховані до державного бюджету за проведення державної реєстрації можна повернути», – Дар`я Бриндак

Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів визначена Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787.

Відповідно до пункту 3 розділу 1 Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.04.2016 №1216/5 «Про визначення відповідальних підрозділів за здійсненням контролю за справлянням надходжень до державного бюджету» управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у областях та місті Києві визначено відповідальними структурними підрозділами, що здійснюють контроль за справлянням надходжень до державного бюджету за наступними кодами бюджетної класифікації:

– 22010300 – адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

–  22012600 – адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– 22012700 – плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– 22012900 – плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.

Для того, щоб повернути кошти, які були помилково чи надміру перераховані до державного бюджету, особі необхідно подати до відповідного головного територіального управління юстиції:

–  заяву про повернення коштів з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; найменування платника (суб’єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

–  документ, який підтверджує перерахування коштів до державного бюджету за надання адміністративної послуги.

За результатами розгляду заяви головним територіальним управлінням юстиції готується відповідне подання, яке підписується керівником управління (його заступником відповідно до компетенції) та скріплюється гербовою печаткою управління. Потім платнику необхідно звернутися з даним поданням та заявою про повернення коштів з бюджету, додавши оригінал або копію документу, який підтверджує перерахування відповідних коштів до бюджету, до органу казначейства (за місцем зарахування платежу до бюджету).

У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, який контролює справляння надходжень до бюджету, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу. Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшого направлення заявнику.

В. о. начальника ГТУЮ у Полтавській області Дар`я Бриндак