Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Дар’я Бриндак: порядок визнання і виконання рішення іноземного суду щодо стягнення аліментів в Україні

Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.

Наприклад, порядок зносин між Україною та країнами СНД регулюється Конвенцією про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993. Також в Україні діє низка двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів у сфері міжнародно-правового співробітництва, перелік яких можна знайти, зокрема, на сайті Міністерства юстиції України.

Розгляд клопотань про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішень іноземних судів, в тому числі і рішень стосовно стягнення аліментів, здійснюється із дотриманням вимог глави 1 розділу ІХ Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) та розділу V Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54.

Заінтересована особа подає клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду чи іншого компетентного органу безпосередньо до суду України.

Також клопотання, якщо це передбачено міжнародним договором України, може бути подано до іноземного суду, який розглянув справу і ухвалив рішення у першій інстанції. У цьому випадку іноземний суд надсилає клопотання на розгляд компетентного суду України через Міністерство юстиції України (а у випадку безпосередніх зносин – через головні територіальні управління юстиції).

Як правило, іноземне клопотання розглядається судом України за місцем проживання (перебування) або місце знаходженням боржника.

Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження не відоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом України за місцезнаходженням в Україні майна боржника.

Якщо клопотання відповідає міжнародному договору України, Міністерство юстиції через головне територіальне управління юстиції направляє іноземне клопотання до суду України за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника чи його майна.

Вимоги до клопотання про визнання і дозвіл примусового виконання рішення встановлені статтею 466 ЦПК України.

До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого договору, до клопотання додаються такі документи:

1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання;

2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);

3) документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи;

4) документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);

5) документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником);

6) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.

Суд розглядає подані документи, слухає пояснення сторін та постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання. 

За докладною інформацією звертайтеся до відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Полтавській області за адресою вул. Соборності, 45, телефони: (0532) 60-93-39, (0532) 60-93-03.

В.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак