Ви тут:
Прес-релізи Суспільство 

Яке право має працівник на стягнення середнього заробітку при звільненні?

Про право працівника на стягнення середнього заробітку у разі затримки виплати належних коштів при звільненні надає роз’яснення головний державний інспектор Козубенко Богдан Вікторович.

Статтею 116 КЗпП України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

За загальним правилом днем звільнення вважається останній день роботи. Повний розрахунок під час звільнення полягає в тому, що у цей день працівникові має бути повністю виданий розрахунок із заробітної плати: має
бути видана заробітна плата, включаючи оплату праці за останній день роботи, компенсація за невикористані дні відпустки, а також всі інші виплати, що належать працівнику від підприємства, установи, організації.
При нарахуванні суми, належної до виплати працівнику, що звільняється, власник має право здійснити утримання із заробітної плати працівника, але лише з додержанням правил, що встановлюють ґрунтування,
межі утримання і види виплат, з яких допускаються утримання.

Відповідно до ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника.
Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

У разі затримки повного розрахунку під час звільнення за захистом своїх прав працівник має право звернутися до суду. Згідно ст. 233 КзПП України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або
повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

При розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи
( стаття 235 ), орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.