Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Яким чином роботодавець визначає шкідливі умови праці на робочих місцях працівників, – роз’яснення Держпраці

На питання «Яким чином роботодавець визначає шкідливі умови праці на робочих місцях працівників?» надає відповідь начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова.

Відповідно до положень статті 43 Конституції України, право на працю, включає право також на належні, безпечні та здорові умови праці, а відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця.

Основні поняття щодо умов праці визначають Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 (далі — ГКП № 248).

Так, шкідливі умови праці – стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Для визначення  таких умов праці, роботодавець організовує проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до ГКП № 248.

Потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які впливають на умови праці працівників, є технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали тощо.

За підсумками лабораторних досліджень умов праці роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я виробничі фактори (ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» та розд. 1 ГКП № 248).

В разі неможливості усунути шкідливі і небезпечні виробничі фактори держава гарантує працівникам право на пільги та компенсації.

Зокрема, статтями 51, 76, 100 та 166 Кодексу законів про працю України та статтею 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці,: скорочення тривалості робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, безоплатне забезпечення молоком або рівноцінними харчовими продуктами, пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Визначення права на пільги і компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 01.08.1992 р. № 442.

Система Orphus