Ви тут:
Освіта Полтавщина Суспільство 

Викладачі полтавського вишу розпочали оформлювати свідоцтва про авторське право на твір

У 2018 році завдяки системній консультаційній роботі із захисту прав інтелектуальної власності у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка започатковано практику реєстрації авторських прав на службові твори, створені науково-педагогічними працівниками під час виконання ними своїх посадових обов’язків, повідомляє прес-служба університету.

Вагомим підтвердженням наукових здобутків науково-педагогічних працівників зво стало отримання за рішенням Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України свідоцтв про реєстрацію авторського права на такі службові твори:

«Рада молодих учених»: довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка ; ред., уклад. Р. Г. Шрамко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 306 с.

Пропонований довідник є першим енциклопедичним виданням, у якому сфокусовано увагу на діяльності молодих учених альма-матер. Висвітлено, зокрема, особливості їхньої навчально-педагогічної, організаційної роботи, схарактеризовано коло наукових інтересів, уміщено перелік найвагоміших публікацій, подано відомості про відзнаки й нагороди.

Указана праця призначена для краєзнавців, істориків, культурологів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією та культурою рідного краю, прагне примножити його наукові здобутки.

«Наука доброчесності» гуманіста Еразма Роттердамського: монографія / Б. Год., Н. Год. – Полтава : Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 198 с.

У монографії здійснено теоретичну систематизацію ідей морального виховання особистості в спадщині “наставника Європи” Еразма Роттердамського. Схарактеризовано погляди Еразма Роттердамського на роль освіти, сім’ї, школи та церкви у виховному процесі. Проаналізовано методи морального виховання, запропоновані й апробовані гуманістом; вивчено доцільність розвитку та використання ідей морального виховання Еразма Роттердамського в сучасних умовах.

Видання стане у пригоді як фахівцям, так і всім, хто цікавиться історією педагогіки та культурою взагалі.

«Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів»: бібліографічний покажчик / Р. Басенко ; наук. ред. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 220 с. – (Серія «Studies of Humanism Jesuits»).

У пропонованому інформаційно-довідковому виданні вперше системно представлено бібліографічну панораму історико-педагогічного дослідження розвитку ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів у ранній Новий час.

Видання адресовано історикам педагогіки, релігієзнавцям, здобувачам наукового ступеня у гуманітарній галузі, бібліотечним працівникам, студентам, учителям, усім, кого цікавлять проблеми становлення і розвитку новоєвропейської християнсько-гуманістичної духовно-педагогічної парадигми.

Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : монографія / Надія Шиян, Олександр Мамон ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 188 с.

У монографії розкрито сутність понять «самооцінка навчальної діяльності», «педагогічне стимулювання», визначено критерії, показники та рівні сформованості самооцінки навчальної діяльності студентів, теоретично обґрунтовано та розроблено технологію педагогічного стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки, виявлено та теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування самооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя.

Зазначена праця розрахована для науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої педагогічної освіти.

Майнові права на такі твори належать Полтавському національному педагогічному університету імені В. Г. Короленка, що відкриває перспективи комерціалізації обєктів авторського права, більш ефективної реалізації прав на об’кти інтелектуальної власності як для самих авторів, так і для їх роботодавця.

Система Orphus