Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Встановлення факту родинних відносин

Родинні відносини (споріднення) – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв’язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не  є родинними.

Суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин, у випадку, якщо даний факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, отримання компенсації тощо. Заяву про встановлення факту родинних відносин подають до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем проживання особи, яка подає заяву. Якщо, особа проживає за межами України і являється громадянином України, то підсудність розгляду справи про встановлення факту родинних відносин, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

Встановлення факту родинних відносин розглядається судом в порядку окремого провадження.

Хто може звернутись до суду:

– спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом, і для яких у зв’язку зі встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

– особи, які мають право на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника і яким органи Пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

– інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб.

Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь також зацікавлені особи, з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави. Зацікавленими особами у справах про встановлення факту родинних відносин, залежно від мети встановлення цього факту, можуть бути й інші особи, які мають право на спадщину (брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада — за відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом).

Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим відповідно до ст. 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, згідно із ст. 318 ЦПК України. В заяві повинно бути зазначено

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;

  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір»: 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД

Система Orphus