Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення Управління Держпраці Полтавщини щодо випробування при прийнятті на роботу

Щодо випробування при прийнятті на роботу надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Аня Черкаська.

Згідно статті 26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Одностороннє встановлення власником умови про випробування є недопустимим. З урахуванням цього, умова про випробування буде вважатися законною у таких випадках:

1) умова про випробування внесена в письмово оформлений трудовий договір (контракт) і повторена в наказі про прийняття на роботу;

2) умова про випробування застережена в заяві про прийняття на роботу і повторена в наказі про прийняття на роботу;

3) умова про випробування не міститься в заяві про прийняття на роботу, але внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений під розписку до початку роботи;

4) умова про випробування не застережена в заяві про прийняття на роботу, але внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений під розписку після початку роботи і при цьому він не заперечував проте внесення в наказ такої умови.

Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткової умови трудового договору. Така умова вводиться сторонами незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

▪ осіб, які не досягли вісімнадцяти років;

▪ молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;

▪ молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

▪ осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

▪ інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи

Для встановлення випробування працівнику необхідна його згода. Якщо працівник не погоджується з пропозицією роботодавця на встановлення випробування, вважається, що сторони не досягли умов для укладення трудового договору в цілому.

Випробування працівнику встановлюється лише при прийняті на роботу, і не може передбачатись, як умова до моменту укладення трудового договору. Згідно вимог статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 26 КЗпП України у період випробування на працівника поширюються всі вимоги і гарантії законодавства про працю, передбачені для працівників, у тому числі з оплати праці. Встановлення під час прийняття на роботу умови випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається відповідно до вимог законодавства про працю не є підставою для не проведення нарахування та виплати заробітної плати за виконану ним роботу. Відповідно до статті 21 КЗпП України уклавши трудовий договір з найманим працівником роботодавець зобов’язаний виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін, а працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Засвідчення успішного проходження випробування працівником не потребує обов’язкового оформлення наказу роботодавця.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Підставою для звільнення працівника є фактичні докази того, що працівник не виконує або не належно виконує покладені на нього трудовим договором обов’язки. Тобто звільнення має бути мотивованим, і пов’язуватись саме з його невідповідністю роботі, на яку його прийняли. У наказі про звільнення та в трудовій книжці працівника має бути зазначено, що працівник звільняється як такий, що не витримав випробування, з посиланням на статтю 28 КЗпП України. Розрахунок із звільненим працівником по належним від підприємства коштам в тому числі грошової компенсації за невикористану відпустку за період роботи, проводиться у день звільнення.

Система Orphus