Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення Управління Держпраці Полтавщини про особливості проведення атестації робочих місць за умовами праці медичних працівників

Про особливості проведення атестації робочих місць за умовами праці медичних працівників інформує головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 01.08.92 №442 (зі змінами) та Методичними рекомендаціями , затвердженими постановою Мін праці України від 1.09.92 р. №41 та Головним державним санітарним лікарем України 1.09.92 р. (далі – Порядок №442).

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 12 серпня 2014 року № 356/13/116-14, враховуючи особливий характер праці медичних працівників установ охорони здоров’я при проведенні атестації робочих місць у таких установах може застосуватись «Інструкція проведення атестації робочих місць в установах охорони здоров’я і соціального забезпечення», затверджена заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці від 5 травня 1995 року № 06-1544 і МОЗ від 17 травня 1995 року № 5.05.08-370) (далі – Інструкція), згідно з якою атестація відповідних робочих місць(по робочих місцях розділу XIX Списку №1 і розділу XXIV Списку №2) проводиться комісійно, без проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

Згідно Інструкції, наказом по установі затверджується склад і повноваження атестаційної комісії згідно пункту 4 Порядку №442. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а вразі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

Атестаційна комісія, на кожне робоче місце або на групу аналогічних робочих місць визначає характерні шкідливі фактори, які впливають на працюючого, час роботи в цих умовах (тривалість дії факторів на протязі робочого часу) та складає протокол.

Для визначення характеру виконуваних робіт використовують Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. №117 а також посадові інструкції.

Отже, на підставі складеного протоколу атестаційна комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення згідно вимог Списків №1 і №2.

З 01.01.2018 року введені в дію нові списки №1 і №2, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (із змінами).

Атестаційна комісія повинна обов’язково враховувати наявність робіт, посад і показників у Списках №1 і №2 та зайнятість працівників повний робочий день на роботах, визначених Списками №1 і №2.

Так, основним критерієм для вирішення питання щодо пільгового пенсійного забезпечення медичних працівників, професії (посади) яких передбачені розділом XXIV. «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку №2, є безпосереднє обслуговування хворих упродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% ) , установленого для таких професій, посад.

Безпосереднє обслуговування хворих – це робота, яка виконується в умовах контакту медичного працівника і пацієнта, а саме: діагностичні й лікувальні процедури, заходи по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму (лист Мінпраці та МОЗ України від 04.12.96 р.№06/1-4088).

На основі протоколу атестаційної комісії видається наказ по установі і здійснюється запис у трудовій книжці працівників, яким підтверджене право на пільгову пенсію (п.9 Порядку №442; п.2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом міністерств праці, юстиції і соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58 ).

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації (абзац 2 п .4 Порядку №442).

Система Orphus