Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

“Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону», – Олег Тимченко

Оренда землі є одним із найрозповсюдженіших договорів, основою яких є використання земель на праві користування. Загальні положення права оренди земельної ділянки визначає Земельний кодекс України та Закон України «Про оренду землі». 

Відповідно до вимог статті 90 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право передавати земельну ділянку в оренду.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства .

Договір укладається у письмовій формі. За бажанням однієї зі сторін він може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року  № 220 відповідно до статті 14 Закону України «Про оренду землі».

Згідно статті 15 Закону про оренду землі істотними умовами договору оренди землі є: 

  • об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 
  • строк дії договору оренди; 
  • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Відповідно до статті 93 Земельного кодексу України, статті 19 Закону України «Про оренду землі» строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. 

Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим за 7 років. 

Строк оренди вищезазначених меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація – не менше 10 років. 

У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності, земельна ділянка надається в оренду на строк не менше 30 років. 

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Положеннями статті 2 Закону визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки державному реєстратору або нотаріусу необхідно надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер; 
  • договір оренди земельної ділянки; 
  • витяг із Державного земельного кадастру (у разі відсутності відомостей про кадастровий номер земельної ділянки у документах, поданих заявником для державної реєстрації); 
  • квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права оренди: 

Статтею 29 Закону запроваджено спрощену процедуру державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року.

Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку на підставі заяви про державну реєстрацію прав.

Реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного речового права може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.

Начальник ГТУЮ у Полтавській області  Олег Тимченко

Система Orphus