Ви тут:
Прес-релізи Суспільство 

Атестація робочих місць за умовами праці трактористів-машиністів, – роз’яснення Держпраці

Про атестацію робочих місць за умовами праці трактористів-машиністів інформує головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Людмила Чумак.

Атестація проводиться на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовування обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

В період сезонних польових робіт набуває актуальності питання атестації за умовами праці робочих місць трактористів – машиністів сільськогосподарського виробництва, основна мета якої полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільги і компенсації залежно від умов праці.

Також за результатами атестації визначаються невідкладні заходи з поліпшення безпеки праці.

Професія тракторист–машиніст відноситься до категорії робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці. Багато факторів виробничого середовища і трудового процесу впливають на роботу тракториста. Це і шум, мікроклімат у кабіні, пил, важкість та напруженість праці. Згідно статті 7 Закону України „Про охорону праці” перевищення рівня шкідливих виробничих факторів дає право працівникам, які працюють на зазначених робочих місцях, отримувати доплату до посадового окладу/тарифної ставки та додаткову оплачувану відпустку за фактично відпрацьований час у шкідливих умовах праці. В залежності від умов праці та результатів атестації робочих місць розмір доплати може встановлюватися до 12 відсотків від посадового окладу/тарифної ставки, а максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки може становити 4 календарні дні.

Згідно Постанови КМУ „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” від 01.08.1991 № 442, відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства. Кожен працівник має право на доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць ( п. 6.5 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41).

У випадку порушення законодавства з даного питання, працівники не лише мають право, а й зобов’язані вимагати від роботодавця своєчасного проведення атестації, адже згідно статті 14 Закону України „Про охорону праці”, працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. В свою чергу, доплата та додаткова відпустка для трактористів призначена компенсувати хоч невелику частину дії шкідливих виробничих факторів на організм працівника під час виконання своїх обов’язків.

Таким чином, атестація робочих місць визначає умови праці на робочих місцях, оцінює, виявляє слабкі місця, та дає змогу підвищити рівень охорони праці на підприємстві.

Працюючи у шкідливих або небезпечних умовах праці, в особливих температурних чи важких умовах, працівник перебуває під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів, здатних викликати важкі захворювання, завдати шкоду здоров’ю та життю, тому такі робочі місця вимагають до себе особливої уваги й ставлення з боку не тільки держави та самих працівників, а й з боку роботодавця. Атестація робочих місць є важливим засобом забезпечення реалізації державної політики соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці.

Система Orphus