Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці в закладах освіти

Атестація робочих місць за умовами праці (далі — атестація) у навчальному закладі проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених, постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41  (далі — Методичні рекомендації).

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по закладу в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на 5 років. До складу атестаційної комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа, а також рекомендується залучати спеціалістів кадрової служби, праці та заробітної плати, охорони праці тощо.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

Методичними рекомендаціями визначено повноваження атестаційної комісії. Одними з них є складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, організація перевірки на відповідність найменування професій і посад у трудових книжках працівників та характеру фактично виконуваних робіт згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, визначення обсягу необхідних досліджень шкідливих і важких факторів виробничого середовища та організація їх досліджень.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Під час атестації комісія складає карту умов праці на кожне робоче місце або на групу таких робочих місць, в яку заносяться відомості з протоколів досліджень виробничих факторів та документів, в яких визначена тривалість дії виробничих факторів, проводе оцінку умов праці.

Для визначення права на пільги і компенсації атестаційна комісія повинна також керуватися Списками № 1 і 2, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 № 461 (із змінами), Списками, які дають право на додаткову відпуску, затвердженими Постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (із змінами), Переліком, який дає право на скорочений робочий тиждень, затвердженим Постановою КМУ від 21.02.2001 № 36, Порядками застосування даних законодавчих актів та наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.

За підсумками роботи атестаційної комісії керівник навчального закладу видає наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці, у якому визначає права працівників на пільги та компенсації за шкідливі та несприятливі умови праці, а також невідкладні заходи для поліпшення умов праці без залучення коштів сторонніх організацій.

Начальник відділу Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова

Система Orphus