Ви тут:
Економіка Суспільство Україна 

Рейтинг України в економіці змінився зі стабільного на позитивний

Рейтинг України в економіці змінився зі стабільного на позитивний

Розвиток економіки України в останні роки демонструє нестійку динаміку, що підтверджує різну адаптованість її галузей до викликів сучасності, та має наслідком зниження рівня інвестиційно-інноваційної активності й конкурентоспроможності. До того ж, Україна стабільно посідає “почесні” місця серед найкорумпованіших країн.

У серпні 2017 року рейтингове агентство Moody’s Investors Service вперше за майже два роки змінило суверенний рейтинг України зі стабільного на позитивний (на один щабель – з Caa3 до Caa2). 

У структурі ВВП України доля підприємств 4го (літаки, автомобілі, кораблі тощо) та 5го (мобільного зв’язку, мікроелектроніки та інформатики) технологічних укладів невелика. Не відповідають інноваційному курсу і низькі витрати на дослідження і розробки, особливо у промисловості України. Тому причиною низького рівня інновацій підприємства традиційно вважають нестачу коштів.

Разом з тим, у цілому на інноваційну діяльність підприємств України було витрачено більше 3 млрд.грн., з яких на здійснення технологічних інновацій прийшлося майже 64%. Україні належить подолати значне відставання за рівнем інноваційної активності підприємств – з Національної доповіді Президента – цей показник не перевищує 20%, тоді як середній показник по ЄС, вже не кажучи про країни, які є інноваційними лідерами, близько 44%).

Та є потенціал для зростання:
сільське господарство і все довкола нього (35% відсотків українського експорту – агропродукція) – Україна може виробляти і вдвічі більше;
хай-тек – Україна має тисячі компаній з високими технологіями, здебільшого малих, це велика конкурентна перевага;
постачання – зараз багато польських середніх підприємств переносять своє виробництво до України. Наша країна може стати потужним “субпостачальником” на європейські ринки – як зробили Болгарія і Румунія. Але сьогодні відносини з Польщею погіршуються, тому тут є певні ризики.

Слабке впровадження високих технологій, відсутність інноваційної інфраструктури, низька інноваційна активність – все це унеможливлює характеризувати будь-який з регіонів України як високотехнологічний. Хоча інноваційність все-таки є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, виробничих, соціально-економічних та суспільних процесів нашої держави. Про це йдеться в Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” (…вихід України на провідні позиції у світі… Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями), в Національній доповіді “Інноваційна Україна-2020”, в Проекті “Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” та інших державних програмах та документах. 
 
Головне – навіть не кошти, на першому місці – молоді освічені кадри та наука. На жаль, вони практично не використовуються в Україні, тому що немає внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить. Інтелект і знання є одним з головних резервів країни, причому єдиним відновлюваним ресурсом.

Джерело: uamodna.com

Система Orphus