Ви тут:
Прес-релізи Суспільство 

Чи має право працівник на пільги і компенсації, якщо термін дії проведеної атестації робочого місця за умовами праці закінчився

Чи має право працівник на пільги і компенсації, якщо термін дії проведеної атестації робочого місця за умовами праці закінчився

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці», працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442 (із змінами) установлено, що пенсії за віком на пільгових умовах за Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. №461, призначаються за результатами атестація робочих місць за умовами праці. Результати атестації також використовуються для встановлення інших пільг і компенсацій.

Зазначена Постанова №442 набрала чинності з 21.08.1992р., це означає що право працівників на пільгову пенсію за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та інші пільги і компенсації за роботу в таких умовах після 21.08.1992р. підтверджується результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим Постановою №442, атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Відповідно до п.4 Порядку, атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Атестація перебачає проведення ряду заходів щодо оцінки умов праці на робочому місці, в тому числі санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процессу на робочому місці, обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці, інше.

Результати атестації являються основою для вирішування питань надання пенсій за віком на пільгових умовах , інших пільг та компенсацій, передбачених законодавством за роботу в шкідливих умовах .

Таким чином, якщо термін дії атестації робочого місця за умовами праці закінчився, а чергова – не проведена, неможливо визначитись щодо пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах. Тому необхідно терміново провести атестацію і якщо, за її результатами право на відповідні пільги і компенсації на робочому місці буде підтверджено, працівник матиме право їх отримувати з дати видачі наказу про результати атестації..

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на керівника підприємства, організації (п.4 Порядку). .

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В

Система Orphus