Ви тут:

Пільги, які може отримати донор

Пільги, які може отримати донор

14 червня  відзначають Всесвітній день донора крові. Це досить нове свято, яке було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві.

Важливість цього свята перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Як відомо, потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який здає кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справупорятунок людських життів.

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» донором може бути будь-який дiєздатний громадянин України вiком вiд 18 рокiв, який пройшов вiдповiдне медичне обстеження. Особи, хворі на інфекційні хвороби, що можуть передаватися через кров, або інфіковані збудниками таких хвороб, можуть залучатися до виконання донорської функції лише у разі подальшого використання отриманих від них крові та (або) її компонентів виключно для проведення наукових досліджень, виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначаються для введення реципієнтам.

Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає йому пiльги. Медичне обстеження донора перед здаванням кровi та її компонентiв i видача довiдок про стан його здоров’я здiйснюються безоплатно.

Відповідно до закону донорам надаються такі пільги:

  • в день давання кровi та (або) її компонентiв, а також в день медичного обстеження працiвник, який є або виявив бажання стати донором, звiльняється вiд роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форм власностi iз збереженням за ним середнього заробiтку. Донори з числа студентiв вищих навчальних закладiв та учнiв професiйних навчально-виховних закладiв у зазначенi днi звiльняються вiд занять;

  • пiсля кожного дня давання кровi та (або) її компонентiв, в тому числi у разi давання їх у вихiднi, святковi та неробочi днi, донору надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку. За бажанням працiвника цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки або використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi чи її компонентiв;

  • у разi, коли за погодженням з керiвництвом пiдприємства, установи, органiзацiї, командуванням вiйськової частини в день давання кровi донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається iнший день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку;

  • разi давання кровi та (або) її компонентiв у перiод щорiчної вiдпустки ця вiдпустка продовжується на вiдповiдну кiлькiсть днiв з урахуванням надання працiвнику додаткового дня вiдпочинку за кожний день давання кровi.

Виплата середнього заробiтку, здiйснюється за рахунок коштiв власника пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначенi кошти належать до таких, що спрямованi на благодiйну дiяльнiсть.

Пiдставою для надання зазначених пiльг є вiдповiднi довiдки, виданi донору за мiсцем медичного обстеження чи давання кровi та (або) її компонентiв.

Донори, якi безоплатно здали кров в кiлькостi 40 разових максимально допустимих доз або плазму кровi в кiлькостi 60 разових максимально допустимих доз, незалежно вiд часу їх здачi, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається вiдповiдне посвiдчення i вручається нагрудний знак «Почесний донор України». Донори, якi безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кiлькостi 100 i бiльше разових максимально допустимих доз, можуть бути нагородженi державними нагородами України.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег ТИМЧЕНКО

Система Orphus Поделиться на fb