Ви тут:
European Union Суспільство ТОП-новина Україна 

В Україні стартує інформаційна кампанія щодо правил та переваг безвізового режиму з країнами Європейського Союзу

В Україні стартує інформаційна кампанія щодо правил та переваг безвізового режиму з країнами Європейського Союзу

Сьогодні, 11 травня, в Україні стартує загальноукраїнська комунікаційна кампанія з візової лібералізації із країнами Євросоюзу «Відкрий Європу».

У межах комунікаційної кампанії заплановані дії з роз’яснення правил та переваг безвізового режиму. Вони адресуватимуться, передусім, тим українцям, які вже зараз їздять до Європи та планують подорожувати до країн Євросоюзу ще частіше, коли безвізовий режим набуде чинності. Низка матеріалів та заходів адресуватиметься й тим, хто вперше збирається відвідати європейські країни.

Комунікаційна кампанія стартує із запуску інформаційної платформи – вебсайту www.openeurope.in.ua. Його матеріали орієнтовані на найширшу аудиторію – від студентів до пенсіонерів, подорожуючих, бізнесменів. Усі головні аспекти безвізових поїздок до ЄС роз’яснюються у зручній формі запитань та відповідей, простою й доступною мовою. Розділи для мандрівників детально пояснюють правила та можливості безвізу – роль біометричного закордонного паспорту, правила перетину кордону, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму, короткострокового навчання та розвитку бізнесу.

На сайті є окремі розділи для мандрівників із дітьми, для мешканців анексованого Криму та непідконтрольних уряду територій Донбасу, для тих, хто планує навчатися і працювати в ЄС, а також розділ про можливості участі у програмах ЄС для студентів та вчених з України.

На сайті також створений спеціальний розділ для експертного співтовариства. У ньому можна знайти дані соціологічних досліджень щодо безвізу та результати моніторингу українських медіа з цієї теми. Саме в цьому розділі усі зацікавлені зможуть знайти базу інформаційних матеріалів цієї кампанії. Вона оновлюватиметься й буде відкритою для вільного використання. Матеріали можуть бути корисними у роботі туристичних операторів, страхових компаній, а також будь-яких інших організацій, які пов’язані з поїздками українців до країн Європи. Сайт доступний двома мовами – українською та російською.

Комунікаційна кампанія охопить усі регіони України та триватиме до кінця 2018 року.
 
Довідкова інформація: Кампанія фінансується Представництвом Європейського Cоюзу в Україні та реалізується німецькою компанією GOPA Com., членом GOPA Worldwide Consultants (Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung), у партнерстві з Change Communication (Україна).

Безвізовий режим для громадян України з біометричними паспортами почне діяти влітку 2017 року для усіх країн ЄС (за виключенням Великої Британії та Ірландії), а також для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

джерело: Представництво Європейського Союзу в Україні

Nation-wide information campaign on the rules and benefits of visa-free travel to the European countries launches today
 

On May 11th a nation-wide communication campaign “Open Europe”, which will explain rights and obligations related to the visa free travel to 30 European countries   was launched in Ukraine.

The communication campaign will explain the rules and benefits of visa-free travel. The campaign  target Ukrainians who already travel to Europe and intend to visit EU countries even more often when visa-free regime comes into force. A number of materials and activities will also reach at peopled who intend to visit European countries for the first time.

The communication campaign will start with the launch of an information platform – the website www.openeurope.in.ua. It will offer advice to the wide audience – from students to pensioners, businessmen and travellers. All the main aspects of visa-free travel to the EU will be explained in the convenient form of questions and answers, in simple and accessible language. The sections for travellers will explain in detail the rules and opportunities of visa-free travel, i.e. the role of the biometric travel passport, rules of entry, length of stay in the EU, opportunities for tourism, short-term training and business trips.

The website has separate sections for travellers with children, for residents of annexed Crimea and the government non-controlled territories of Donbas, for those who plan to study and work in the EU, as well as a section on opportunities for taking advantage of the EU programs for students and researchers from Ukraine.

The site also contains a special section for the experts’ community. It provides the data of sociological surveys concerning visa-free travel and results of monitoring of Ukrainian media on this topic. In this section one can find a database of the information materials of this campaign. It will be updated regularly and free to use. The materials could be useful for tour operators, insurance companies and any other organizations associated with the travel of Ukrainians to Europe. The site is available in two languages – Ukrainian and Russian.

The information campaign will cover all regions of Ukraine and will continue until the end of 2018.

Перейти до вмісту