Ви тут:
Полтавщина Суспільство ТОП-новина 

Соціально-економічне становище Полтавщини за січень–листопад 2016 року

Соціально-економічне становище Полтавщини за січень–листопад 2016 року

socekonomstan

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1429130 осіб. Упродовж січня–жовтня 2016р. чисельність населення зменшилася на 9818 осіб.

У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 269,5 тис. домогосподарств на загальну суму 146276,8 тис.грн.

Крім того, 8489 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У жовтні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 180,2 млн.грн (65,6% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 17,0 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,5% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–жовтні 2016р. було працевлаштовано 19806 осіб (31,7% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у жовтні – 1670 осіб проти 1588 осіб у вересні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у жовтні 2016р., 46,9% становили жінки, 27,2% – молодь у віці до 35 років.

У жовтні 2016р. частка працевлаштованих осіб порівняно з вереснем збільшилася на 0,8 в.п. і становила 8,0% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–жовтні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4480 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 21,9%.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 105,6%.

Упродовж січня–жовтня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 13,5%, або на 4,2 млн.грн, і на 1 листопада становила 27,1 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 22594 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2016р. становив 31408,3 млн.грн, що складає 105,9% обсягу січня–листопада 2015р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7,7 млрд.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становило 148,4% обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–листопаді 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 96,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 96,2%, у господарствах населення – 97,4%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 95,2%, продукції тваринництва – 101,7%.

Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 265,7 тис.га (на 7,0% менше, ніж торік), у тому числі зернові на зерно – 252,3 тис.га (на 6,3% менше), ріпак озимий на зерно – 9,9 тис.га (на 7,3% менше).

За січень–листопад 2016р. реалізовано на забій 97,6 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,0% більше порівняно з січнем–листопадом 2015р., вироблено 737,4 тис.т молока (на 0,4% більше) та 663,6 млн.шт яєць (на 8,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 29,4%, 46,4% та 30,6%.

За розрахунками, на 1 грудня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 271,1 тис.голів (на 2,9% менше, ніж на 1 грудня 2015р.), у тому числі корів – 128,3 тис. (на 2,4% менше); свиней – 415,5 тис. (на 3,6% менше), овець та кіз – 59,5 тис. (на 2,9% більше), птиці – 5606,6 тис.голів (на 3,1% більше). У господарствах населення утримувалось 42,7% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,3%; свиней – 28,4%, овець та кіз – 84,7%, птиці – 57,0%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. індекс промислової продукції становив 99,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 99,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,1%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 97,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 95,0%.

Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (19,1%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (15,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (9,4%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (2,8%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3626,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 91,5%.

ТРАНСПОРТ

У січні–листопаді 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6361,3 млн.ткм, або 94,1% від обсягу січня–листопада 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 22,4 млн.т вантажів, що становить 102,1% від обсягу січня–листопада 2015р.

У січні–листопаді 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2616,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 105,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 108,0% та 96,6% від обсягу січня–листопада 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–жовтні 2016р. експорт товарів становив 1143,3 млн.дол. США, імпорт – 700,7 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2015р. експорт скоротився на 7,6% (на 94,1 млн.дол.), імпорт – на 10,0% (на 77,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 442,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2015р. також позитивне – 458,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 132 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2016р. становив 113,1% (у січні–листопаді 2015р. – 144,0%).

Головне управління статистики у Полтавській області (повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)

Система Orphus