Ви тут:
Прес-релізи 

Роз’яснення щодо надурочних робіт

Роз’яснення щодо надурочних робіт

Щодо надурочних робіт надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Ягодовська Яна Володимирівна.

За статтею 62 КЗпП надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня (ст.52,53 і 61).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і ч.3 цієї статті.

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:

під час проведення робіт, потрібних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їхніх наслідків;

під час проведення громадських робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їхнє функціонування;

для закінчення початої роботи, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також за потреби невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли їхня несправність викликає зупинення робіт для значного числа працівників;

для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

для продовження роботи в разі нез’явлення працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; у такому разі власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до зміни його іншим працівником.

Статтею 63 КЗпП передбачено, що до надурочних робіт (ст.62) забороняється залучати:

вагітних жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.176);

осіб, молодших від 18 років (ст.192);

працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, у дні занять (ст.220).

Законодавством може бити передбачено й інші категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт.

Жінки, які мають дітей віком від трьох до 14 років або дитину – інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньої згоди (ст.177).

Залучати інвалідів до надурочних робіт можна лише за їхньої згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст.172).

Надурочні роботи можуть проводиться лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації (ст.64 КЗпП).

Крім того, згідно зі ст.65 КЗпП надурочні роботи не можуть перевищувати для кожного працівника чотирьох годин упродовж двох днів поспіль і 120 год. на рік.

Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Перейти до вмісту